Information om Covid-19

Ungdomsskoleforeningen har udarbejdet en række spørgsmål og svar ifm. genåbningen d. 6. april. Det er ikke udtømmende, men er baseret på de henvendelser, vi har fået de seneste dage. Vi henviser til mange flere spørgsmål og svar på www.uvm.dk, samt opfordrer til at I...

Tak!

Dette er ikke en helt normal indledning til en nyhed. Men det er, og har, heller ikke været helt normale tider de sidste par måneder. Derfor vil jeg gerne bruge denne anledning til, som formand for Ungdomsskoleforeningen, at sende en tak til alle jer ude i...