Partnerskab: ABC for mental sundhed

Ungdomsskoler løfter dagligt en bred vifte af opgaver der understøtter børn og unges udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer, med henblik på at give dem forståelse for samt dygtiggøre dem til livet generelt. I ungdomsskoleregi har der af samme årsag længe været en dyb forståelse for vigtigheden af børn og unges mentale sundhed. Blandt andet derfor er Ungdomsskoleforeningen blevet partner i ABC for mental sundhed.

Hvad er ABC for mental sundhed?

Formålet med ABC for mental sundhed er at fremme mental sundhed i den danske befolkning. Dette gøres blandt andet ved at arbejde med at skabe en øget bevidsthed om mental sundhed og mental sundhedsfremme. Følgende tre hovedbudskaber er gennemgående i arbejdet:

  • Gør noget aktivt
  • Gør noget sammen
  • Gør noget meningsfuldt

Danskerne opfordres gennem en række oplysnings- og aktiveringsindsatser til aktivt at gøre noget for egen såvel som andres mentale sundhed.

ABC for mental sundhed omfatter derudover også et stort partnerskab, der har eksisteret siden 2014. Partnerskabet udvides og udvikler sig løbende, og der kommer hele tiden ny viden, materialer og anden inspiration til.

Læs meget mere om ABC for mental sundhed HER

Hvorfor er Ungdomsskoleforeningen med i partnerskabet?

Ungdomsskoleforeningen er blevet en del af partnerskabet ABC for mental sundhed. Det er der flere årsager til, herunder listes de tre primære:

1. Fælles sprog
2. Synliggørelse
3. Databaseret viden

1. Fælles sprog
Der anvendes forskellige udtryk og bruges forskellige ord, alt efter hvilken faglighed man repræsentere, men også alt efter hvor man arbejder. I ACB for mental sundhed er det blandt andet blevet fremhævet, at der hvor man i mange skole- og uddannelsessammenhænge og i det pædagogiske arbejde taler om trivsel, taler man på sundhedsområdet om mental sundhed. Ord som disse er vigtige, fordi ord er med til at skabe mening og forståelse i vores sprog. Et fælles sprog kan derfor bidrage til øget fælles forståelse og i forlængelse heraf, bedre og mere meningsfuldt samarbejde på tværs af fagligheder.

2. Synliggørelse
Ungdomsskoler løfter dagligt en bred vifte af opgaver der understøtter børn og unges udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer, med henblik på at give dem forståelse for samt dygtiggøre dem til livet generelt. I ungdomsskoleregi har der af samme årsag længe været en dyb forståelse for vigtigheden i at arbejde med de såkaldte beskyttende faktorer omkring børn og unges mentale sundhed. Den forståelse kan med stor fordel synliggøres yderligere for (fremtidige) samarbejdspartnere inden for sundhedsområdet. Samarbejdet med sundhedsområdet kan måske godt trænge til at blive genbesøgt og forbedret, eller måske endda nogle steder påbegyndes. For selvom sundhedsområdet typisk er ansvarlige for udredning og behandling, og fortsat skal være det, kan der ligge rigtig mange fordele i at arbejdere mere tværgående tidligere i børn og unges liv.

3. Databaseret viden
Der bliver mildt sagt stillet skarpt på mental sundhed mange steder i vores samfund. Ungdomsskoler er ingen undtagelse og spiller en afgørende rolle på børne- og ungeområdet generelt men også specifikt når det kommer til kommunalpolitik. Politik beskæftiger sig i høj grad med samfundsudviklingen og fastsættelsen af fremtidens værdier, og noget af dette bygger på allerede eksisterende viden og erfaring, men noget kræver også at relevante forskningsmiljøer følges tæt. Som partner i ABC for mental sundhed kan Ungdomsskoleforeningen sikre en direkte adgang til nyeste viden på området samt agere repræsentant for ungdomsskoleformen, så der dels sikres information til ungdomsskolerne om ny forskning, men også, at der i forskningen er blik for ungdomsskolernes rolle i samfundsudviklingen.

Læs mere om partnerskabet og tjek om din kommune er med: HER

Hvad er der i det for dig og hvad er der i det for din ungdomsskole?

Èn ting er de fordele Ungdomsskoleforeningen kan se ved at deltage i partnerskabet. En anden er, hvilke fordele du og din ungdomsskole ser i det. Udover, at de tre primære punkter som er nævnt i afsnittet ovenfor; fælles sprog, synliggørelse og databaseret viden, så er der en lang række mikrohandlinger, som vi alle kan gøre allerede i dag.

ABC-rammen handler også om at inddrage mantraet om at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt i eget liv. Man kan derfor vælge at tage det til sig personligt eller professionelt eller som en kombination af begge dele, og det kan starte i dag!

Nogle kommuner er allerede med i ABC-partnerskabet, og nogle ungdomsskoler er derfor allerede godt i gang med at implementere ABC-rammen lokalt. Men uanset om din kommune er med i partnerskabet eller ej, ser Ungdomsskoleforeningen en værdi i at oprette et ABC-netværk for ungdomsskolefolk der enten allerede arbejder med ABC-rammen eller godt kunne tænke sig det.

Opstart af ABC-netværk

Formålet med oprettelsen af netværket er:

1. Refleksion og dialog
2. Viden- og erfaringsudveksling
3. Løbende orientering og nyeste forskning på området

Med udgangspunkt i ovenstående formål, ønsker Ungdomsskoleforeningen at invitere til opstartsmøde, hvor vi sammen kan blive klogere på, hvilken form ABC-netværket skal have: Torsdag d. 22. august 2024

Nærmere info om tidspunkt og sted følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Hvis ABC-netværket lyder som noget for dig og din ungdomsskole, så send os en interessetilkendegivelse via denne formular: https://forms.office.com/e/Lfps0RCqYQ

Deadline for tilmelding er d. 8. august 2024.

Søren Hanmann Larsen

Kontaktperson
Hanne Kirk | Programleder Tlf.: 2147 1149 | Mail: hk@ungdomsskoleforeningen.dk