Hvem bliver Årets Ildsjæl 2020?
– Nu åbnes der for indstillinger af kandidater

Har du en kollega, ansat eller leder som har ydet en ekstraordinær indsats i din ungdomsskole? Så er det nu, du har chancen for at nominere vedkommende til prisen Årets ildsjæl 2020!

Årets ildsjæl tildeles for en særlig indsats for den kommunale ungdomsskole.

Sidste års prismodtager, Palle Lund Østrup, fik prisen for sin rolle i samarbejdet mellem folkeskolerne og UngiAarhus som koordinator med ansvar for at iværksætte og koordinere til tider håndholdte indsatser fx omkring fremmøde, praktik og uddannelsesparathed i et bredt samarbejde med folkeskolen, foreningslivet, lokalsamfundet og lokale virksomheder. Mao. ungdomsskolen som den aktive medspiller i kommunens ungestrategi og i lokalsamfundet. Dermed levede han og indsatsen op til pris-regelsættets anvisninger om, at i udvælgelsen lægges der vægt på en bestemt, afgrænset indsats, gerne på et område, der rammer ind i aktuelle uddannelsespolitiske dagsordener, mere end at prisen ses som en ”fortjenstmedalje”.

Palle Lund Østrup

Formalia:
Indstillinger skal indeholde navn, titel og ungdomsskole(r) på den/de indstillede person(er) sammen med en motiveret beskrivelse af indsatsen på max. en A4-side.
Indstillinger skal være Ungdomsskoleforeningen i hænde senest d. 13. marts 2020 – og mailes til Søren på shl@usf.dk, emnefelt: ”Årets ildsjæl”.
 
Med prisen – som overrækkes ifm. Ungdomsskoleforeningens landsmøde d. 13. maj i Odense – følger et rejselegat på kr. 3500,-.

Årets Ildsjæl-prisen tildeles en (eller flere):

  • som har udført en særlig indsats for egen ungdomsskole eller skoleformen – gerne anderledes og innovativ
  • engageret(de) ungdomsskole-m/k
  • som brænder så meget for ungdomsskolen og unge, at de kunne blive ÅRETS ILDSJÆL 2020
Søren Hanmann Larsen

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Søren Hanmann Larsen

Søren Hanmann Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 96
Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk