Ungdomsskoleforeningens arbejdsgrupper

Ungdomsskoleforeningen har, i forbindelse med vedtagelsen af en ny strategi for foreningen, oprettet tre arbejdsgrupper. Formålet med arbejdsgrupperne er blandt andet at drive udviklingen inden for strategiens indsatsområder. Arbejdsgrupperne er åbne for alle – dvs. både ledere, undervisere, medarbejdere etc.

Arbejdsgrupperne er dynamiske og optager løbende nye medlemmer. Er du interesseret i at deltage i en eller flere arbejdsgrupper, kan du kontakte Ungdomsskoleforeningens sekretariat.

Deltagerne i arbejdsgrupperne har mulighed for at få indflydelse på, hvilken retning udviklingen af ungdomsskolerne i Danmark skal tage. Helt konkret får de mulighed for at få indflydelse på foreningens politik, indsatser og tilbud. De kommer til at arbejde opad, indad og udad i krydsfeltet mellem politikere, bestyrelsen, foreningen og skolerne til stor værdi for deres egne og landets øvrige ungdomsskoler. Derudover får de et stærkt netværk på tværs af skoler, de får fingeren på pulsen i ungdomsskoleverdenen og de får muligheden for at arbejde sammen med andre dygtige og inspirerende kollegaer fra hele landet.

De tre arbejdsgrupper er:

A: Praksisfaglige dannelsesmiljøer

Arbejdsgruppens fokus er rettet mod indsatser, der understøtter og demonstrerer ungdomsskolernes rolle som laboratorier for dannelsesmiljøer, der kombinerer ’’hånd’’ og ’’ånd’’, og som skaber nye og varierede veje for unges videre uddannelse.

B: Mangfoldighed og fællesskaber

Arbejdsgruppens fokus er rettet mod indsatser og netværk der fremmer, at ungdomsskolernes tilbud rækker ud til alle unge – også unge i sårbare positioner, som mange andre steder er i risiko for at blive marginaliserede. 

C: Demokratisk kultur og medborgerskab

Arbejdsgruppens fokus er rettet mod indsatser, der fremmer engagement, demokratisk kultur og medborgerskab blandt de unge. Dette ved at opsamle viden om ungdomsskolens rolle i samfundet og om unges demokratiske deltagelsesformer.

Materialer
Se inspirationskatalog over ungeinddragende aktiviteter – fra Demokratisk kultur og medborgerskab
her > Inspirationskatalog demokrati 2024

 

Praktisk

Opgaven for hver arbejdsgruppe er at danne overblik over, hvordan skolerne lige nu arbejder med indsatsområderne, og hvor det kunne give mening af udveksle erfaringer og udvikle eventuelle fælles projekter. Arbejdsgrupperne støtter bestyrelsen i interessevaretagelse inden for områderne, f.eks. hvis der skal skrives høringssvar, politiske oplæg eller debatindlæg.

Et bestyrelsesmedlem er tovholder for hver arbejdsgruppe, ligesom arbejdsgrupperne understøttes af sekretariatet i Ungdomsskoleforeningen. Arbejdsgrupperne mødes 4- 6 gange om året fordelt mellem online- og fysiske møder.

Der ydes sekretariatsbistand, til forberedelse af materialer sammen med gruppen, samt til opfølgning af møderne. Skolerne afholder selv udgifter til transport og arbejdstimer.

Disse skoler er medlemmer af en eller flere arbejdsgrupper:

Kolding Ungdomsskole
Høje-Taastrup Ungdomsskole
Jammerbugt Ungdomsskole
Skive Ungdomsskole
UngNorddjurs
Gentofte Ungdomsskole
Roskilde Ungdomsskole
Herning Ungdomsskole
Helsingør Ungdomsskole
Viborg Ungdomsskole
UngHolbæk
Holstebro Ungdomsskole
Thisted Ungdomsskole
UngAalborg
Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole
Faxe Ungdomsskole
UngiAarhus
Vejle Ungdomsskole
Brøndby Ungdomsskole
Horsens Ungdomsskole