BESTYRELSESMEDLEMMER

I Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kan du møde disse ildsjæle.
Vil du læse mere om det enkelte medlem, kan du trykke på det pågældende medlems navn.

Lars B. Kristensen

Formand

Ungdomsskoleinspektør
Silkeborg Ungdomsskole

Valgt for perioden 2022-2024

Hanne Tjessem

Viceungdomsskoleleder
Høje Taastrup Ungdomsskole

Valgt for perioden 2021-2023

Carsten Djursaa

Ungdomsskoleleder
UngOdense

Valgt for perioden 2021-2023

Rasmus Flemming Jensen

Ungdomsskoleleder
UngAalborg

Valgt for perioden 2022-2024

Hans Mosegaard

Ungdomsskoleinspektør
Vejle Ungdomsskole

Valgt for perioden 2022-2024

Mikkel Villadsen

Kasserer og næstformand

Ungdomsskoleleder
Ungdomsskolen Kolding

Valgt for perioden 2021-2023

Peter Bjørn


Ungdomsskoleleder
Tårnby Ungdomsskole 

Valgt for perioden 2022-2024

Ungdomsskoleforeningens bestyrelse er foreningens højeste myndighed imellem landsmøderne, og fastlægger de overordnede retningslinjer for Ungdomsskoleforeningens virksomhed. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på landsmødet.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for 2 år af gangen. I lige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. ​Bestyrelsesperioden løber fra landsmøde til landsmøde, hvilket vil sige fra april/maj i et år til april/maj i det efterfølgende år.

Hvis du vil læse mere om bestyrelsens funktion, henvises til vedtægterne.

Bestyrelsens kommende mødedatoer
  • 5. januar 2023
  • 23. marts 2023
  • 8. maj 2023
  • 23. maj 2023

 

 

 

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk