Spørgsmål og svar om genåbningen

Ungdomsskoleforeningen har udarbejdet en række spørgsmål og svar om genåbningen, som løbende vil blive opdateret. Du kan orientere dig på denne side og i følgende dokumenter: Retningslinjer for grundskole-sektoren efter sommerferien: Nyhedsbrev til grundskolesektoren...

Tak!

Dette er ikke en helt normal indledning til en nyhed. Men det er, og har, heller ikke været helt normale tider de sidste par måneder. Derfor vil jeg gerne bruge denne anledning til, som formand for Ungdomsskoleforeningen, at sende en tak til alle jer ude i...