UngSCience

Baggrund for projektet

På baggrund af en bevilling fra Villum Fonden sætter Ungdomsskoleforeningen fokus på science og STEAM i landets ungdomsskoler.

Projektet hedder UngScience og har til formål at udbrede interessante og sjove scienceaktiviteter som fritidsundervisning for unge og deres familier.

Mens to modulskoler er ansvarlige for udviklingen af undervisningsmateriale, skal scienceforløbene testes i yderligere 8 caseskoler – 4 for hvert forløb. 

Hold dig opdateret

Gennem Ungdomsskoleforeningens nyhedsbrev kan du holde dig opdateret om projektet.

Caseskoler
I januar er der ansøgningsrunde, hvor I som ungdomsskole har mulighed for at søge om at blive caseskole. Dette kan du læse mere om herunder.

Som caseskole afprøver I et af de to forløb, hvorefter I vil fungere som kapacitets- og videnscenterskole for andre ungdomsskoler og skoleformer.
Jeres deltagelse vil ydermere dygtiggøre jer i scienceaktiviteter og synliggøre jeres ungdomsskole både overfor en ny målgruppe af unge og som en stærk medspiller på science/STEAM-området i kommunen. Du kan læse mere om de to forløb herunder.

ANSØGNINGSPROCESSEN

Udbytte og opgaver for caseskolerne

  • Ressourcer til at afprøve en af de to scienceforløb i projektet.
  • ​Implementere scienceforløbet med færdig ”Plug & Play” drejebog.
  • Deltagelse i opstartsworkshop og opkvalificering af medarbejdere.
  • Formidling om projektet lokalt.
  • Rekruttere og fastholde deltagere til scienceforløbet.
  • Viden- og erfaringsdeling bl.a. på opstartsmøde, netværksmøder og UngSciencedage.
  • Mulighed for at fungere som kapacitetscenterskole efter projektperioden.
  • Mulighed for at synliggøre ungdomsskolen som en medspiller på science/STEAM-området i kommunen.

 

Ansøgningen

I forbindelse med Ungdomsskoleforeningens projekt, UngScience, skal 8 caseskoler afprøve og teste hver ét science forløb – som sidenhen skal udbredes til hele landet. I har derfor som ungdomsskole kunne ansøge om at blive caseskole, hvor I, udover den tidlige adgang til et spændende, nyt science-forløb, også vil få udleveret undervisningsmateriale, samt få midler til at afvikle det tildelte forløb.

PowerPoint fra infomødet kan findes her →

Der var ansøgningsfrist den 28. januar, hvorefter I kan forvente svar torsdag den 6. februar.

DE TO SCIENCEFORLØB

Bæredygtighed med Science

I aktiviteten, ’bæredygtighed med science’, får unge teoretisk og praksiserfaring med innovation, design processer og science som redskaber til løsningen af virkelige, aktuelle problemer. Konkret tager aktiviteterne udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, hvor de unge får mulighed for at udarbejde løsninger på de udfordringer verdensmålene tematiserer – f.eks. at slutte sult, skabe bæredygtig energi og/eller forbedre klimaindsatsen. Froløbet består af 3 underforløb, hvor caseskolerne i projektperioden afvikler 2 udvalgte.

Erfaringen har vist at læring sker bedst, når aktiviteter har en kobling til hverdagen og til virkelige problemstillinger, hvorfor de unge får hands-on erfaring med tidens relevante problemstillinger – som de kan genkende fra deres egen hverdag.

Forløbet afsluttes med en ’idéscience-festival’, hvor I får mulighed for at inddrage forældre og samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om forløbet i materialet fra informationsmødet. 

 

Escaperoom med Science

Gennem systematisk ’skattejagt’ bliver de unge udfordret på deres teknologiforståelse, logiske tankegang og kreativitet. De unge afprøver escaperooms på egen krop, hvorefter de udvikler og afvikler deres eget rum overfor venner, familie og/eller samarbejdspartnere.

Forløbet er nemt at difference for forskellige målgrupper og giver jer som ungdomsskole mulighed for at inddrage forskellige virkemidler; 3Dprint, elektronik, laserskæring og/eller klassisk håndværksarbejde med forskellige materialer.

Udover den enkeltes kompetenceudvikling, skaber forløbet forudsætninger for samarbejde, samskabelse og ejerskabsfølelse for skolens aktiviteter.

Du kan læse mere om forløbet i materialet fra informationsmødet. 

 

Kontaktperson
Jimmi Mørup Nielsen Programleder UngScience Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 99 |
Mail: jmn@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Jimmi Mørup Nielsen
Programleder UngScience
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 99
Mail: jmn@ungdomsskoleforeningen.dk