Ordekspressen

– NÅR ORD GIVER MENING

Hør hvad Simone fra Højboskolen i Hørning fortæller om at være ordblind og om hvad hun har fået ud af OrdEkspressen. Hør også læsevejleder Malene fortælle om forløbet og bliv inspireret til at gøre mere for de ordblinde i din kommune. 

OrdEkspressen – Når ord giver mening var et nyt projekt for ordblinde, som Ungdomsskoleforeningen sammen med fire ungdomsskoler satte i søen sidste skoleår.

Nu har vi evalueret på forløbet og noterer os med stor glæde, at Skanderborg Kommune har valgt at fortsætte projektet indenfor egne rammer. Projektet understreger hvor vigtigt det er, at have fokus på afdækning af ordblindhed og på at give de ordblinde de rigtige rammer for at kunne få en god skolegang.

Læs evalueringsrapporten her

Webversion – enkeltsidet   
Printversion – dobbeltsidet. 

Se den lille folder med udtalelser fra eleverne her
OrdEkspressen – Hvad sagde deltagerne? bladreversion

 

Evalueringsrapport OrdEkspressen Til Weblæsning forside

 Bevilling fra Egmont Fonden

Vi er så heldige at have modtaget en bevilling fra Egmont Fonden til at lave en ordblindeindsats i skoleåret 2020/2021. Fokuset er elever fra 6. til 8. klasse, med en supplerende indsats rettet mod deres forældre.

Indsatsen kobler endnu en vogn på  Læringslokomotivet og Forældrekupeen og skal i første fase videreudvikles og gennemføres i 4 ungdomsskoler, som har erfaring med både Læringslokomotivet og Forældrekupeen. Herefter skal erfaring, viden og materialer deles med alle interesserede ungdomsskoler på bl.a. netværksmøder, temadage og via materialer på hjemmesiden.

Caseskolerne

De 4 ungdomsskoler der skal afvikle forløbet er; Guldborgsund, Frederikshavn, Skanderborg og Slagelse. Projektet løber til juni 2021.

Hold dig opdateret

Er du nysgerrig på projektet, så kontakt sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen gennem nedenstående kontaktoplysninger.

Ejnar Bo Pedersen

Kontaktperson
Ejnar Bo Pedersen | Sekretariatschef Tlf.: 65 149 149 Direkte: 21 78 05 49 | Mail: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

 

Kontaktperson

Mads Søndergaard Thomsen

Ejnar Bo Pedersen
Sekretariatschef
Tlf.: 66 149 149Direkte: 21 78 05 49
Mail: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk