Om Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

Vores arbejde omfatter blandt andet:

  • Interessevaretagelse og tale ungdomsskolernes sag
  • ​Forsøgs- og udviklingsarbejde
  • ​Indsamling og bearbejdning af data og erfaringer fra ungdomsskolen
  • Erfarings- og netværksformidling, herunder formidling af viden fra forskning
  • Konsulentvirksomhed, inkl. kurser og konferencer
  • Service til medlemsskoler og samarbejdspartnere

Læs mere om foreningen i vores årsskift:
Du kan læse det seneste årsregnskab her:

Årsregnskab 2020 for Ungdomsskoleforeningen

Logo ungdomsskoleforeningen
Formål og vedtægter 

Ungdomsskoleforeningen er kontaktled i forhold til myndigheder, og samarbejdspartnere i alle relevante sammenhænge samt arbejder for at synliggøre skoleformens indsatser og muligheder. Læs mere om foreningens mission og vision, og se vedtægterne i sin helhed herunder:

Vedtægter 2020
Mission og vision

Bestyrelse 

Ungdomsskoleforeningens bestyrelse er foreningens højeste myndighed imellem landsmøderne, og fastlægger de overordnede retningslinjer for Ungdomsskoleforeningens virksomhed. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på landsmødet. Læs mere om bestyrelsesmedlemmerne her →

Sekretariatet 

Find alle medarbejdere og kontaktoplysninger til sekretariatet her 

Persondata 

Læs Ungdomsskoleforeningens data- og handelspolitik her:
Databehandlingspolitik
Handelsbetingelser

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER

Åbningstider:

Mandag – Onsdag: kl. 8.30 – 15:30
Torsdag: kl. 8:30 – 14:30
Fredag: kl. 8:30 – 13:30

Ved uopsættelige tilfælde uden for kontorets åbningstider, kontakt da Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen på;
ebp@ungdomsskoleforeningen.dk
eller tlf. 21 78 05 49.

Telefon

+45 66 149 149

ung@ungdomsskoleforeningen.dk

 

Adresse:

Ungdomsskoleforeningen
Lumbyvej 19D
5000 Odense C