logo-folkemøde

Folkemøde for Fremtiden
Demokratiets unge stemme

Spørgsmål og svar: Folkemøde for Fremtiden
Hvad er Folkemøde for Fremtiden?

Folkemøde for Fremtiden er et 3-årigt udviklingsprojekt ejet og ledet af Ungdomsskoleforeningen.

Projektet har til formål at give flere unge en stærkere stemme på Folkemødet og generelt i det daglige, så de kan blive en tydeligere del af de demokratiske processer, som vedrører deres fremtid.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 4.923.493,00 kr.

Du kan læse mere om Folkemøde for Fremtiden længere nede på siden.

Hvordan kan jeg deltage på Ungdommens Plads på Folkemødet 2024?

Folkemøde for Fremtiden er et udviklingsprojekt med stort fokus på fleksibilitet og at gøre dét, der giver mening – for unge og ungdomsskolerne. Derfor er der tre forskellige niveauer for deltagelse, som skolerne kan melde sig på. Derudover er der mulighed for, at ungdomsskolerne kan ændre deltagerniveauet, hvis skolens forudsætninger ændrer sig – ligesom nye skoler også kan blive en del af projektet senere i processen.

De tre deltagelsesniveauer er:

HOVEDSKOLE: ungdomsskoler, der organiserer et stormøde og workshop med mulighed for bred lokal deltagelse af kommunens 14-25-årige, hvor formålet er at få flere unge til at deltage på Folkemødet – meget gerne aktivt involveret og bidragende. I nogle tilfælde kan det også give rigtig god mening at invitere naboungdomsskoler til at deltage. Der vil være økonomisk støtte fra projektet til opgaven og den planlægges og faciliteres i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen.

BIDRAGSSKOLE: ungdomsskoler, der er en del af fællesskabet omkring Folkemøde For Fremtiden, og bidrager med aktivitet(er) til projektets plads på Folkemødet.

DELTAGERSKOLE: ungdomsskoler, der deltager på Folkemødet med mulighed for at være en del af fællesskabet omkring Folkemøde For Fremtiden, og deltager i aktiviteter på projektets plads på Folkemødet.

Er du ekstern aktør, har du også mulighed for at deltage på projektets plads på Folkemødet.
Kontakt programleder Jimmi Mørup Nielsen på jmn@usf.dk eller 6547 2199 for at høre mere.

Hvem deltager ellers på Ungdommens Plads på Folkemødet 2024?

21 ungdomsskoler deltager på Ungdommens Plads på Folkemødet 2024. Flere end 30 eksterne aktører har også vist interesse for at bidrage eller deltage i aktiviteter på pladsen.

Ungdomsskoler fra følgende kommuner deltager:

Aalborg, Høje-Taastrup, Holbæk, Ringsted, København, Svendborg, Silkeborg, Vejen, Bornholm, Aarhus, Lolland, Solrød, Faaborg-Midtfyn, Odsherred, Hillerød, Middelfart, Helsingør, Tønder, Egedal, Ishøj, Sønderborg.

Kunne du også være interesseret i at bidrage eller deltage i Folkemøde for Fremtiden, så kontakt programleder Jimmi Mørup Nielsen på jmn@usf.dk eller 6547 2199.

Jeg vil gerne lave en aktivitet på Ungdommens Plads - hvad skal jeg være opmærksom på?

I Folkemøde for Fremtiden lægger vi vægt på at gøre tingene modsat det traditionelle Folkemøde, hvor der typisk ikke har været meget plads til unges inddragelse og medbestemmelse. Vi håber derfor, at I som ungdomsskole eller ekstern aktør har lyst til og prøver at indgå i det demokratiske laboratorium og eksperimenterer og udfordrer rammerne for Folkemødet sammen med unge. Derudover håber vi også, at I har lyst til at involvere andre (og særligt unge) deltagere på Folkemødet.

Der ydes ikke tilskud til aktiviteter eller undervisningsforløb, men aktører på Ungdommens Plads bliver faciliteret efter behov, og der vil efter dialog, blive stillet de nødvendige rammer og materialer til rådighed.

For at lave en aktivitet på Ungdommens Plads skal du udfylde et aktivitetsskema. Du skal udfylde skemaet via dette link, men du kan også se spørgsmålene som PDF her til forberedelse på udfyldning af skemaet.

Hvad med overnatning og transport?

Ungdomsskoleforeningen kan ikke assistere med transport eller overnatning. Ungdomsskoleforeningen samarbejder dog med Ung Agenda og Foreningen Folkemødet, hvilket giver ungdomsskoler mulighed for at gøre brug af Ung Agendas tilbud om pakkerejser til Folkemødet, der inkluderer transport og plads på Camp Ung Agenda i Allinge.

Du købe pakkerejser og overnatning på Camp Ung Agenda her.

Om projektet Folkemøde for Fremtiden

Folkemøde for Fremtiden er et 3-årigt udviklingsprojekt ejet og ledet af Ungdomsskoleforeningen.

Projektet har til formål at give flere unge en stærkere stemme på Folkemødet og generelt i det daglige, så de kan blive en tydeligere del af de demokratiske processer, som vedrører deres fremtid.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 4.923.493,00 kr.

Baggrunden for projektet
Hos Ungdomsskoleforeningen, som er projektejer, oplever man, at ungdomsskolerne og unge i stigende grad vælger Folkemødet fra som konsekvens af, at aktiviteter og faciliteter ikke er inkluderende for unge. Derudover kæmper halvdelen af alle unge med lav demokratisk selvtillid og føler ikke, at de har noget at byde ind med i politiske diskussioner. Endnu værre står det til for unge fra erhvervsskoler, hvor 3 ud af 4 unge har lav demokratisk selvtillid. De unge med erhvervsfaglige uddannelser føler sig særligt udfordret i politiske diskussioner med andre samt har svært ved at forstå politiske sager og spørgsmål.

Ifølge programleder i Ungdomsskoleforeningen Jimmi Mørup Nielsen kan Folkemødet styrke unges demokratiske selvtillid – men det kræver, at de dukker op:

”Det er afgørende, at unge ikke trækker sig fra Folkemødet eller andre betydningsfulde demokratiske arenaer. Derfor er der behov for at gøre det mere relevant for unge at deltage på Folkemødet. Med Folkemøde for Fremtiden kan der skabes et demokratisk laboratorium, hvor unge oplever, at de selv har en indflydelse på form, indhold og dagsordener, og hvor den demokratiske selvtillid kan opbygges”, fortæller han.

Idéen til Folkemøde for Fremtiden begyndte at spire hos Ungdomsskoleforeningen under Folkemødet 2022. På Folkemødet året efter fik Ungdomsskoleforeningen stillet et areal til rådighed af Foreningen Folkemødet, med det formål at lave et område, hvor unge kunne mødes, og hvor de kunne føle sig hørt, forstået og taget seriøst. Et sted, som er udviklet og drevet af unge, hvor handlekraften kan spire og hvor unge får modet til at gå ud og tage Folkemødet med storm. I løbet af Folkemødet 2023 var der en lang række aktiviteter, som var målrettet unge fx demokratifitness, tøjbyttemarked og et event om tryg og samtykkebaseret festkultur. På pladsen kunne unge også blot komme forbi og tilbringe tid med og møde andre unge og være en del af ungefællesskabet. Folkemøde for Fremtiden vil også være at finde på Folkemødet med et ungeområde til Folkemødet 2024-26.

Projektet er et demokratisk laboratorium, hvor unge kan eksperimentere med alle mulige aktiviteter og deltagelsesformer, som de har lyst til og finder meningsfulde – stort såvel som småt, men fremfor alt på egne præmisser og i fællesskab med andre unge!

Bæredygtighed og inddragelse af erhvervsskoler

Udover at styrke unges demokratiske deltagelse på Folkemødet, har Folkemøde for Fremtiden også som ambition at sætte større fokus på bæredygtighed samt at skabe brede samarbejder om aktiviteterne i projektet.

I forbindelse med Folkemødet 2023 afprøvede Ungdomsskoleforeningen et samarbejde med Dansk Industri Byggeri, STARK, Dansk Affaldsforening, Campus Bornholm og Foreningen Folkemødet om genbrug af byggematerialer som del i uddannelsen af fremtidens tømrere. Her byggede elever fra Campus Bornholm en talerstol til Folkemøde for Fremtidens ungeområde.

Det er projektets ambition, at flere erhvervsskoler skal bidrage til og videreudvikle byggerier og aktiviteter til ungeområdet.

Derudover vil inddragelsen af unge fra erhvervsskoler og ungdomsskoler og lignende bidrage til, at Folkemøde for Fremtiden lever videre i perioderne udenfor Folkemødet med fx undervisning, aktiviteter og projekter, der leder hen mod de kommende folkemøder.

 

Jimmi Mørup Nielsen

Kontaktperson
Jimmi Mørup Nielsen | ProgramlederTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 99 Mail: jmn@ungdomsskoleforeningen.dk