publikationer

Ungdomsskoleforeningen udgiver hvert år 10 numre af bladet ‘Ungdomsskolen’, som giver et indblik i, hvad der rører sig ude i ungdomsskolerne i Danmark. 

Som noget nyt kan du læse en relevant udvalgt artikel fra det nyeste blad uden at have abonnement. Det er altså en service til dig, der er nysgerrig på den udvalgte artikel, eller på hvad bladet ‘Ungdomsskolen’ indeholder, i tilfælde af, at du endnu ikke abonnerer på bladet. Artiklerne vil blive udgivet her på siden, i nyhedsmails samt via Facebook ved bladets udgivelse.

Herudover producerer Ungdomsskoleforeningen nogle hæfter af informationsgivende karakter. 

Bl.a. ‘Informationshæftet om Ungdomsskolen’.

Temapublikationer omkring eksempelvis folkeskolereform udgives efter ønsker og aftale.

Fra tid til anden vil Ungdomsskoleforeningen også henvise til hæfter og rapporter, som eksterne interessenter har udgivet, da indholdet kan være med til at påvirke eller inspirere. Disse vil dukke op her på siden og formidles gennem vores nyhedsbrev.

BLADET UNGDOMSSKOLEN

10 gange om året udkommer bladet ‘Ungdomsskolen’, som henvender sig til lærere, klubmedarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, beslutningstagere og andre, der har interesse for den kommunale ungdomsskole. ‘Ungdomsskolen’ formidler viden, information og debat om den kommunale ungdomsskole, ungdomskultur og det ungdomspolitiske område.

Læs i og om bladet, Ungdomsskolen, her →

Shadow
Slider

ARTIKLER MED RELEVANTE BUDSKABER FRA DET NYESTE BLAD

Her kan du læse en relevant udvalgt artikel fra det nyeste blad uden at have abonnement. Det er altså en service til dig, der er nysgerrig på den udvalgte artikel, eller på hvad bladet ‘Ungdomsskolen’ indeholder, i tilfælde af, at du endnu ikke abonnerer på bladet. Artiklerne vil blive udgivet her på siden, i nyhedsmails samt via Facebook ved bladets udgivelse. Ønsker du at få tilsendt det nyeste blad i hel form, kræver det et abonnement, som du kan læse mere om her →

Relevant udvalgt artikel fra det nyeste blad:

ARTIKEL FRA UNGDOMSSKOLEN NR. 2 2020

Ungdomsskolen nr. 2 2020 er et temanummer om friluftsliv og outdooraktiviteter. Her kan du bl.a. læse om Dragør-modellen og om friluftsliv i Guldborgsund Ungdomsskole samt indlæg fra Friluftsrådet, naturvejleder Lars Borch og tidligere ungdomsskoleleder Per Lindegaard Christensen.

Læs mere her →

KVALITETSTID

– brikker til en nutidig forståelse af fritidsundervisningen

Kvalitetstid
…er titlen på det inspirationshæfte, som Ungdomsskoleforeningen netop har udgivet i forbindelse med efterårskonferencen 2019 om ungdomsskolernes fritidsundervisning.

I Kvalitetstid præsenteres fire centrale kvalitetsparametre, som ungdomsskoler kan trykprøve deres hold op imod – eller blot benytte som inspiration til en debat om fritidsundervisningen på egen skole. Derudover er der artikler og fortællinger fra praksis samt en mængde citater fra begejstrede unge og tidligere brugere.

Inspirationshæftet findes både i en trykt og en web-udgave. Er du interesseret i den trykte udgave, kan du kontakte sekretariatet på 66 149 149 eller ung@ungdomsskoleforeningen.dk for at høre, om lager stadig haves.

          

 

Porto og ekspeditionsgebyr ved bestilling af ”Kvalitetstid” i trykt udgave:

  • 1 stk. = 75 kr.
  • 2-5 stk. = 125 kr.
  • 6-15 stk. = 250 kr.
  • 16-50 stk. = 350 kr. + porto
  • 51+ = 500 kr. + porto

Priserne er eksklusiv moms.

INFORMATIONSHÆFTE

Ungdomsskolen er i konstant udvikling. Skolereform, åben skole, understøttende undervisning, kombineret ungdomsuddannelse, turboforløb m.m. var ikke en del af skoleformens portefølje i 2012, da Ungdomsskoleforeningen sidst udgav en publikation med generel information om ungdomsskolerne. Derfor har vi i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet et nyt og mere tidssvarende infohæfte, der afspejler skoleformen anno 2017.

Infohæftet udkommer udelukkende som e-magasin og kan downloades som PDF eller som tablet.

Info om Ungdomsskolen i Denmark

   

Youth Schools in Denmark