publikationer

Ungdomsskoleforeningen udgiver hvert år 10 numre af bladet ‘Ungdomsskolen’, som giver et indblik i, hvad der rører sig ude i ungdomsskolerne i Danmark. 

Som noget nyt kan du læse en relevant udvalgt artikel fra det nyeste blad uden at have abonnement. Det er altså en service til dig, der er nysgerrig på den udvalgte artikel, eller på hvad bladet ‘Ungdomsskolen’ indeholder, i tilfælde af, at du endnu ikke abonnerer på bladet. Artiklerne vil blive udgivet her på siden, i nyhedsmails samt via Facebook ved bladets udgivelse.

 

Herudover producerer Ungdomsskoleforeningen nogle hæfter af informationsgivende karakter. Bl.a. ‘Informationshæftet om Ungdomsskolen’.

Temapublikationer omkring eksempelvis folkeskolereform udgives efter ønsker og aftale.

Fra tid til anden vil Ungdomsskoleforeningen også henvise til hæfter og rapporter, som eksterne interessenter har udgivet, da indholdet kan være med til at påvirke eller inspirere. Disse vil dukke op her på siden og formidles gennem vores nyhedsbrev.

BLADET UNGDOMSSKOLEN

10 gange om året udkommer bladet ‘Ungdomsskolen’, som henvender sig til lærere, klubmedarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, beslutningstagere og andre, der har interesse for den kommunale ungdomsskole. ‘Ungdomsskolen’ formidler viden, information og debat om den kommunale ungdomsskole, ungdomskultur og det ungdomspolitiske område.

Find tidligere udgivelser af bladet, Ungdomsskolen, her →

Blad 6 2023-1 Slider
Blad 7 2023-1 Slider
Blad 8 2023-1 Slider
Blad 9 2023-1 Slider
Blad 10 2023-1 Slider
Slider Blad 1 2024-1
Blad 2 2024-1 Slider
ForsideUngdomsskolen032024
Shadow

Se forrige udgivelse online og se smagsprøver på seneste udgivelser her:

Ungdomsskolen 2024 – 3
Læs bladet online

Ungdomsskolen 2024 – 4
Læs udvalgte artikler

ARTIKLER MED RELEVANTE BUDSKABER FRA DET NYESTE BLAD

Her kan du læse en relevant udvalgt artikel fra det nyeste blad uden at have abonnement. Det er altså en service til dig, der er nysgerrig på den udvalgte artikel, eller på hvad bladet ‘Ungdomsskolen’ indeholder, i tilfælde af, at du endnu ikke abonnerer på bladet. Artiklerne vil blive udgivet her på siden, i nyhedsmails samt via Facebook ved bladets udgivelse. Ønsker du at få tilsendt det nyeste blad i hel form, kræver det et abonnement, som du kan læse mere om her →

Udvalgte artikler fra det nyeste blad:

Ungdomsskolen nr. 4 2023:

 • Temanummer: Statistik og Data

  Her kan du se hovedtal fra den nye ungdomsskolestatistik og bl.a. løse om GDPR og om datadrevet ledelse.

  Læs bladet her

MERE KVALITETSTID

– fra parametre til praksisser

Mere kvalitetstid
…er opfølgeren til Kvalitetstid – inspirationshæftet, Ungdomsskoleforeningen udgav i efteråret 2019.

I Mere kvalitetstid foldes de fire kvalitetsparametre ud via eksempler på, hvordan ungdomsskoler har brugt parametrene og hæftet i egen virkelighed. Parametrene benyttes ikke alene på operationelt plan i den konkrete planlægning af fritidsundervisningstilbuddet, men også til at kvalificere dialogerne med politikere, forvaltninger og bestyrelser.

Tillige er der en række inspirerende Q and As med unge brugere og voksne undervisere og ledere, med tanker om fritidsundervisningens betydning og retning – ligesom to eksterne forfattere reflekterer over ungdomsskolens fritidsundervisnings betydning i relation til to aktuelle dagsordener: nemlig science og demokrati.

Inspirationshæftet findes både i en trykt og en web-udgave. Er du interesseret i den trykte udgave, kan du kontakte sekretariatet på 66 149 149 eller ung@ungdomsskoleforeningen.dk.

God læselyst. 

Porto og ekspeditionsgebyr ved bestilling af ”Mere Kvalitetstid” i trykt udgave:

 • 1-5 stk. = 125 kr. + porto
 • 6-15 stk. = 250 kr. + porto
 • 16-50 stk. = 350 kr. + porto
 • 51+ = 500 kr. + porto

Priserne er eksklusiv moms.

Mere-kvalitetstid-forside

PDF          Tablet

 

KVALITETSTID

– brikker til en nutidig forståelse af fritidsundervisningen

Kvalitetstid
…er titlen på det inspirationshæfte, som Ungdomsskoleforeningen netop har udgivet i forbindelse med efterårskonferencen 2019 om ungdomsskolernes fritidsundervisning.

I Kvalitetstid præsenteres fire centrale kvalitetsparametre, som ungdomsskoler kan trykprøve deres hold op imod – eller blot benytte som inspiration til en debat om fritidsundervisningen på egen skole. Derudover er der artikler og fortællinger fra praksis samt en mængde citater fra begejstrede unge og tidligere brugere.

Inspirationshæftet findes både i en trykt og en web-udgave. Er du interesseret i den trykte udgave, kan du kontakte sekretariatet på 66 149 149 eller ung@ungdomsskoleforeningen.dk for at høre, om lager stadig haves.

Kvalitetstid forside

PDF          Tablet

 

Porto og ekspeditionsgebyr ved bestilling af ”Kvalitetstid” i trykt udgave:

 • 1-5 stk. = 125 kr. + porto
 • 6-15 stk. = 250 kr. + porto
 • 16-50 stk. = 350 kr. + porto
 • 51+ = 500 kr. + porto

Priserne er eksklusiv moms.

INFORMATIONSHÆFTE

Ungdomsskolen er i konstant udvikling. Skolereform, åben skole, understøttende undervisning, kombineret ungdomsuddannelse, turboforløb m.m. var ikke en del af skoleformens portefølje i 2012, da Ungdomsskoleforeningen sidst udgav en publikation med generel information om ungdomsskolerne. Derfor har vi i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet et nyt og mere tidssvarende infohæfte, der afspejler skoleformen anno 2017.

Infohæftet udkommer udelukkende som e-magasin og kan downloades som PDF eller som tablet.

info om ungdomsskolen i Denmark

Info om Ungdomsskolen i Denmark

PDF   Tablet

Youth Schools in Denmark

Youth Schools in Denmark

PDF   Tablet