UNGpodcastUNGpodcast

Ungdomsskoleforeningen ringer rundt for at blive klogere på hvad der foregår i landets ungdomsskoler. Der udgives som udgangspunkt en ny podcast om ugen – undtagen ferierne. Der er næsten hundrede kommuner – og ungdomsskoler – i Danmark, så vi forventer at projektet løber i et par år – og måske begynder vi så forfra igen.

Aabenraa

#48 Stig Munk-Hansen

 • STU ligger i ungdomsskolen
 • Mad med mormor
 • 5 skoler blev til én

Greve

#47 Mette Fiirgaard Schneefeldt

 • Greve Kultur-Base
 • Ungdoms-, Musik-, Performance- og Billedskole
 • Synergi
 • Ingen klubber

Faxe

#46 Andreas Behrendt Lau

 • Klub, 10. klasse, Heldagsskole og fritid
 • Sommeraktiviteter
 • Goumethold

Holstebro

#45 Søren Hinrichsen

 • Holstebronx taler til de unge

Esbjerg

#44 Anders Winther

 • Dækker nu Ungdomsskole SSP og Vejledning
 • KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis
 • Kommer nok til at hedde UngEsbjerg

Holbæk

#43 Søren Myrup

 • Klimaråd
 • UngHavn og Maritim10
 • Get2sport
 • Cirkus Kæphøj

Struer

#42 Kim Vennevold

 • En del af lydens by
 • Run to the beat
 • Weekendture med andre ungdomsskoler
 • Magiske konstruktioner

Sønderborg

#41 Ole Nordentoft Rasmussen

 • Udbyder kurser for lejerskoler
 • Væresteder i ghettoområder
 • Gode rammer for fester
 • Tager syd for grænsen

Kolding

#40 Mikkel Holst Villadsen

 • Orange synlighed giver trygge unge og forældre
 • Massiv indsats for fritidsjob
 • Ungdomsskolen inkluderer
 • Ungdomsskoleforeningens næstformand og kasserer

Middelfart

#39 Anders Bo Thorsted

 • Musical som en del af dna
 • Blå mandag
 • Nathold – afsted uden at vide noget
 • Ungdomshuset Walker

Næstved

#38 Lisbeth Pedersen

 • Metakognitive gruppeforløb med mere end 80 % succes

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning i Ungdomsskolen giver rigtig god mening

 • Online ungdomsskole – unge bygger Lego i et online fællesskab

Hjørring

#37 Mads Lund Thomsen

 • 15 klubber på skoler i hele kommunen

 • Stjerneklub for unge med diagnoser

 • Fællesaktiviteter på tværs af klubber

Kalundborg

#36 Kasper Greve Sørensen

 • Ungdomsskolelovens frie rammer.
 • Ungdomskole og sprogcentrer samlet
 • Tre motorcrosshold
 • Fredagsklub for LGBT+-unge.
 • Wakeboard-bane i grusgrav
 • Kosmo Kalundborg

Brøndby

#35 Troels Wassard Lund

 • Ungdomsskolevirksomhed
 • Musikskolevirksomhed
 • Klubber og ungemiljøer
 • Afdeling for oplevelser og læring i naturen

Samsø

#34 Kristoffer Kashani Højsleth

 • Kun elever fra 7-9 klasse
 • 80% af øens unge i målgruppen bruger ungdomsskolen
 • Egen hjemmeside og Facebook lukket ned

Viborg

#33 Jesper Ørslev Bennetsen

 • 50 klubmedarbejdere
 • Gadeplan
 • Forebyggelsesteamet
 • Unge på vej

Brønderslev

#32 Peter Vejlø Vestergaard

 • Kun rejser, hvis de har et uddannelsesmæssigt formål
 • Sælger ydelser til folkeskolerne
 • Nyt hold om rumfart i samarbejde med Aalborg Universitet
 • UV Jagt – Undervandsjagt
 • ESC European Solidarity Corps – frivillige medarbejdere fra andre lande.
 • Laver halvårskatalog

Varde

#31 Toke Knudsmark

 • Ungdomsskolens profil som tværprofessionel samarbejdspartner
 • Skoleportalen
 • US elever i alle klasser
 • 10iCampus
 • Onlineundervisning i særinteresser

Herning

#30 Allan Bjørnskov Hansen

 • Stor fysisk kommune
 • Geoteknisk udstyr i deres opsøgningsindsats
 • Samtalegrupper for unge i sorg
 • Udvikler deres elevdemokrati front

Svendborg

#29 Anders Stricker

 • Politisk Mesterlære
 • Erhvervspakker
 • Job på havet
 • Fra jord til bord
 • Erasmus+ projekter
 • Mange fritidshold

Ishøj

#28 Maja La Cour Brandt

 • Motorcenter og gamingcenter
 • ”URBAN GRRLS” 
 • DSI – Den Skolestyrkende Indsats
 • Bog om DSI på vej

Odense

#27 Carsten Djursaa

 • 10 Ungdomscentre
 • Fritidsundervisning med kortere varighed
 • Ukraineindsatsen
 • 10. klasses afdeling med forskellige linjer
 • Ungdomsskoleforeningens bestyrelse

Hvidovre

#26 Lasse Johansson

 • Godt samarbejde med folkeskolerne
 • Åben Skole
 • Dagsundervisning og aftenundervisning
 • Talentholdet
 • Station Next
 • 10. Klasse Center

Dragør

#25 Christoffer Søe

 • ”Husløs” ungdomsskole med en lille økonomi
 • Har mange samarbejder
 • Praksislæring med udeundervisning, friluftsliv og udeliv
 • Familiehold

Jammerbugt

#24 Michael Enodden

 • Ungdomsskole med en friluftsprofil
 • Ravjagt og Dødsmetal-yoga
 • Godt samarbejde med folkeskolerne
 • Populære klubstilbud
 • Det mobile makerspace

Aalborg

#23 Rasmus Flemming Jensen

 • Ungdomsskolernes styrke
 • Læringslokomotivet – version 2 – med inddragelse
 • Inklusion sker i fritiden

Allerød

#22 Alex Lind-Hansen

 • Cykelteam for Make-a-Wish
 • Tæt samarbejde med gymnasiet
 • PowerCamps giver de unge klarhed

Norddjurs

#21 Henrik Stougaard Larsen

 • Marthaskolen
 • Musik
 • Flere unge i uddannelse

 

 

Randers

#20 Steffen Reng Andersen

 • MiLife
 • Samarbejde med andre aktører
 • Flere unge i uddannelse
 • Fodboldlinje
 • Grejbank

Odsherred

#19 Louise Hannibal Nordlund

 • Revitalisering af ungdomsskolen
 • Ungehuse
 • Kommunikation med Snapchat og Instagram

Mariagerfjord

#18 Lars Otte Koefoed

 • Specialområdet
 • Opgør med taxakørsel
 • Sexualisterne Mariagerfjord

 

Nordfyn

#17 Morten Schneider Schlægelberger

 • Brandkadet
 • Gokart
 • Uglernes verden

 

Ærø

#16 Eyvind Gulbrandsen

 • Musik- og ungdomsskole sammen
 • Ærø
 • Erasmus+
 • Venskabsø i Finland

Thisted

#15 Søren Ottosen

 • Klub Small Talk – for 5.-6. klasse
 • Klub for unge med Autisme

 

Bornholm

#14 Groa Vinterberg Nissen

 • Fire forskellige Heltidsundervisninger
 • Unge i fritidsjob via hotel, restaurant og turisme
 • Podcast på programmet

Fredensborg

#13 Tinne Guldager

 • Demokrati
 • Differantieret kommune
 • Indsats for unge piger

 

Egedal

#12 Thomas Bruun

 • Øget behov for ledelse
 • Ikke Heltidsundervisning med står for SSP
 • STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Tårnby

#11 Peter Bjørn

 • Åben skole
 • Førstehjælp
 • Class Building
 • English House

Ringkøbing-Skjern

#10 John Jensen

 • Outdoor hitter
 • Øget interesse for sociale fag og hold samt klubliv
 • Driver ungekollegium

København

#09 Kim Brynaa

 • Akademikere hjælper ledere
 • Alle elever screenes
 • 9 ud af 10 i 10. klasse fortsætter i oridnær uddannelse

Furesø

#08 Anette Kohring

 • Driver fælles elevråd
 • Tendens imod kortere aktiviteter
 • 3 årlige fester øger berøringen med de unge

Rebild

#07 Jens Skov Jørgensen

 • Talentforløb med gymnasium og FGU
 • Laver mad i klubberne, så de unge ikke behøver at tage hjem
 • Basic Skills
 • Læringslokomotivet kører videre

Faaborg-Midtfyn

#06 Ole Bakkegaard Starklint

 • Ungeinvolvering
 • Ung til ung undervisning

Helsingør

#05 Helle Josefsen

 • Kommunen vil ungdomsskolen
 • Søgning til klassiske aktiviteter
 • Selvorganiserede projekter – Ja-kontoret
 • Mini Skills med lokale virksomheder

Skanderborg

#04 Knud Stange

 • Få sociale problemer
 • Dagsefterskole
 • Mor og barn keramik
 • Mødregrupper
 • Krealab

Guldborgsund

#03 Johannes Alban

 • Guldborgsund
 • Bustransport

Tønder

#02 Mikkel Brander

 • De tre søjler

Roskilde

#01 Lasse Holten Preisler

 • Klimaaftryk

UU05 Christian Nonbo

Praksisfaglighed

 • Praksisfaglighed i Frederikshavn

UU04 Morten Schneider Schlægelberger og Jesper Stenbakken

Praksisfaglighed

 • Brandkadet giver unge sociale kompetencer og selvtillid
 • Autentisk – foregår på brandstation af brandmænd- og kvinder
 • Unge i Beredskabet
 • Fire pædagogiske principper
 • Fra Brandkadet til Brandmand

UU03 Lise Tingleff Nielsen

Praksisfaglighed

 • Praksisfaglighed
 • Definition af praksisfaglighed
 • Fire hovedargumenter for praksisfaglighed

UU02 Torben Vind Rasmussen

Aktuelt nedlsag i børne- & ungeområdet

UU01 Stefan Hermann

Aktuelt nedlsag i børne- & ungeområdet

Kontaktperson
Morten Kjærgaard | KommunitationskonsulentTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 98 |
Mail: mk@ungdomsskoleforeningen.dk
Kontaktperson
Morten Kjærgaard
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 98
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk