UNGpodcastUNGpodcast

Ungdomsskoleforeningen ringer rundt for at blive klogere på hvad der foregår i landets ungdomsskoler. Der udgives som udgangspunkt en ny podcast om ugen – undtagen ferierne. Der er næsten hundrede kommuner – og ungdomsskoler – i Danmark, så vi forventer at projektet løber i et par år – og måske begynder vi så forfra igen.

Lyt til alle afsnit fra en ende af …

UU04 Morten Schneider Schlægelberger og Jesper Stenbakken

Praksisfaglighed

 • Brandkadet giver unge sociale kompetencer og selvtillid
 • Autentisk – foregår på brandstation af brandmænd- og kvinder
 • Unge i Beredskabet
 • Fire pædagogiske principper
 • Fra Brandkadet til Brandmand

UU03 Lise Tingleff Nielsen

Praksisfaglighed

 • Praksisfaglighed
 • Definition af praksisfaglighed
 • Fire hovedargumenter for praksisfaglighed

UU02 Torben Vind Rasmussen

Aktuelt nedlsag i børne- & ungeområdet

UU01 Stefan Hermann

Aktuelt nedslag i børne- & ungområdet

HVIDOVRE

#26 Lasse Johansson

 • Godt samarbejde med folkeskolerne
 • Åben Skole
 • Dagsundervisning og aftenundervisning
 • Talentholdet
 • Station Next
 • 10. Klasse Center

DRAGØR

#25 Christoffer Søe

 • ”Husløs” ungdomsskole med en lille økonomi
 • Har mange samarbejder
 • Praksislæring med udeundervisning, friluftsliv og udeliv
 • Familiehold

JAMMERBUGT

#24 Michael Enodden

 • Ungdomsskole med en friluftsprofil
 • Ravjagt og Dødsmetal-yoga
 • Godt samarbejde med folkeskolerne
 • Populære klubstilbud
 • Det mobile makerspace

AALBORG

#23 Rasmus Flemming Jensen

 • Ungdomsskolernes styrke
 • Læringslokomotivet – version 2 – med inddragelse
 • Inklusion sker i fritiden

ALLERØD

#22 Alex Lind-Hansen

 • Cykelteam for Make-a-Wish
 • Tæt samarbejde med gymnasiet
 • PowerCamps giver de unge klarhed

NORDDJURS

#21 Henrik Stougaard Larsen

 • Marthaskolen
 • Musik
 • Flere unge i uddannelse

RANDERS

#20 Steffen Reng Andersen

 • MiLife
 • Samarbejde med andre aktører
 • Flere unge i uddannelse
 • Fodboldlinje
 • Grejbank

ODSHERRED

#19 Louise Hannibal Nordlund

 • Revitalisering af ungdomsskolen
 • Ungehuse
 • Kommunikation med Snapchat og Instagram

MARIAGERFJORD

#18 Lars Otte Koefoed

 • Specialområdet
 • Opgør med taxakørsel
 • Sexualisterne Mariagerfjord

NORDFYNS

#17 Morten Schneider Schlægelberger

 • Brandkadet
 • Gokart
 • Uglernes verden

ÆRØ

#16 Eyvind Gulbrandsen

 • Musik- og ungdomsskole sammen
 • Ærø
 • Erasmus+
 • Venskabsø i Finland

THISTED

#15 Søren Ottosen

 • Klub Small Talk – for 5.-6. klasse
 • Klub for unge med Autisme

BORNHOLM

#14 Groa Vinterberg Nissen

 • Fire forskellige Heltidsundervisninger
 • Unge i fritidsjob via hotel, restaurant og turisme
 • Podcast på programmet

FREDENSBORG

#13 Tinne Guldager

 • Demokrati
 • Differantieret kommune
 • Indsats for unge piger

EGEDAL

#12 Thomas Bruun

 • Øget behov for ledelse
 • Ikke Heltidsundervisning med står for SSP
 • STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

TÅRNBY

#11 Peter Bjørn

 • Åben skole
 • Førstehjælp
 • Class Building
 • English House

RINGKØBING-SKJERN

#10 John Jensen

 • Outdoor hitter
 • Øget interesse for sociale fag og hold samt klubliv
 • Driver ungekollegium

KØBENHAVN

#09 Kim Brynaa

 • Akademikere hjælper ledere
 • Alle elever screenes
 • 9 ud af 10 i 10. klasse fortsætter i oridnær uddannelse

FURESØ

#08 Anette Kohring

 • Driver fælles elevråd
 • Tendens imod kortere aktiviteter
 • 3 årlige fester øger berøringen med de unge

REBILD

#07 Jens Skov Jørgensen

 • Talentforløb med gymnasium og FGU
 • Laver mad i klubberne, så de unge ikke behøver at tage hjem
 • Basic Skills
 • Læringslokomotivet kører videre

FAABORG-MIDTFYN

#06 Ole Bakkegaard Starklint

 • Ungeinvolvering
 • Ung til ung undervisning

HELSINGØR

#05 Helle Josefsen

 • Kommunen vil ungdomsskolen
 • Søgning til klassiske aktiviteter
 • Selvorganiserede projekter – Ja-kontoret
 • Mini Skills med lokale virksomheder

SKANDERBORG

#04 Knud Stange

 • Få sociale problemer
 • Dagsefterskole
 • Mor og barn keramik
 • Mødregrupper
 • Krealab

GULDBORGSUND

#03 Johannes Alban

 • Guldborgsund
 • Bustransport

TØNDER

#02 Mikkel Brander

 • De tre søjler

ROSKILDE

#01 Lasse Holten Preisler

 • Klimaaftryk

Kontaktperson
Morten Kjærgaard | KommunitationskonsulentTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 98 |
Mail: mk@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Morten Kjærgaard
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 98
Mail: mst@ungdomsskoleforeningen.dk