Landsmøde 2023

Landsmøde i maj

Ungdomsskoleforeningen holder landsmøde tirsdag d. 9. maj 2023.

Indkaldelse og dagsorden offentliggøres ultimo marts.

Valg til bestyrelsen på Landsmødet 2023

I år er der ordinært valg af tre bestyrelsesmedlemmer for to år samt valg af op til tre suppleanter for et år på landsmødet i Ungdomsskoleforeningen, som afholdes d. 9. maj i Odense.

Iflg. foreningens vedtægter skal ”kandidater til bestyrelsesvalget skriftligt være Ungdomsskoleforeningen i hænde senest 3 uger før det berammede landsmøde”, i år vil det sige senest d. 18. april 2023.

Du kan downloade tilmeldingsblanketten her, som udfyldes og mailes sammen med et foto.

Den 18. april er tillige fristen for evt. medlemsforslag, som ønskes behandlet på landsmødet.

Ønsker man alene at stille op som suppleant, er forhåndstilmelding ikke nødvendig.

 

Landsmøde 2022

Landsmøde i maj

Ungdomsskoleforeningen holder landsmøde onsdag d. 11. maj 2022 kl. 10.00.

Læs Ungdomsskoleforeningens magasin om landsmødet med indkaldelse, dagsorden, program, beretning, oplæg til forslag m.v.

Du finder yderligere dokumenter til landsmødet her:

Du kan tilmelde dig landsmødet her.

Valg til bestyrelsen på Landsmødet 2022

Den 11. maj 2022 er der ordinært landsmøde i Ungdomsskoleforeningen i Odense. Her skal bl.a. vælges formand for bestyrelsen og 3 bestyrelsesmedlemmer for to år samt valg af op til 3 suppleanter for 1 år.

Du kan læse mere om kandidaterne her:

 

Relevante materialer i forbindelse med landsmødet:

 

Landsmøde 2021

Landsmøde i maj

Ungdomsskoleforeningen holder Landsmøde onsdag d. 5. maj 2021 kl. 13.00 online.

Se indkaldelsen for dagsorden mv.

På Landsmødet vil hædersprisen ”Årets ildsjæl”  desuden blive uddelt.

Du kan tilmelde dig her

 

Valg til bestyrelsen

I år er der bl.a. ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år samt valg af op til 3 suppleanter for 1 år.

Iflg. foreningens vedtægter skal ”kandidater til bestyrelsesvalget skriftligt være Ungdomsskoleforeningen i hænde senest 3 uger før det berammede landsmøde”*. Det vil i år sige senest d. 14. april 2021.

*Husk at man godt kan stille op som suppleant på selve landsmødet, altså uden forudgående tilmelding. Denne ændring er blevet mulig via en vedtægtsændring fra landsmødet 2016.

Landsmøde 2020

Landsmøde i september

På grund af situationen omkring COVID-19 blev Ungdomsskoleforeningens ordinære landsmøde 2020 afholdt online.

Blandt mange ting var der valg til bestyrelsen på dagsordenen.

Relevante materialer i forbindelse med landsmødet:

 

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk
Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 96
Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk