Coop Crew

– når fritid bli’r til fremtid

Om projektet Coop Crew 
Sammen med udvalgte ungdomsskoler skal Ungdomsskoleforeningen hjælpe udsatte unge til at få et fritidsjob i samarbejde med fakta.

Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem og en privat virksomhed.

Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019 – 2025.​

Baggrunden for projektet
Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning, og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Dette er netop målet med Coop Crew, hvor udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en fakta-butik. Her starter de unge med at få og blive trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet.

Samtidig står medarbejderen for at følge op på de unge efter endt forløb og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden.
I alt vil op til 3700 udsatte unge fra 25 kommuner deltage i et træningsforløb, hvoraf det antages at minimum 1800 af de unge efterfølgende vil få et fritidsjob i fakta eller et andet sted.​

Der er 25 ungdomsskoler, som har vist interesse for projektet, og 11 ungdomsskoler er udvalgt til at starte i efteråret 2019.

Kontaktperson
Hanne Kirk | Programleder Coop CrewTlf.: 66 149 149 Direkte: 21 47 11 49 Mail: hk@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson
Cecilie Lehn Rasmussen | Projektkoordinator Coop CrewTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 92 Mail: clr@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Hanne Kirk
Programleder Coop Crew
Tlf.: 66 149 149Direkte: 21 47 11 49
Mail: hk@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Cecilie Lehn Rasmussen
Projektkoordinator Coop Crew
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 92
Mail: clr@ungdomsskoleforeningen.dk