Dette er ikke en helt normal indledning til en nyhed. Men det er, og har, heller ikke været helt normale tider de sidste par måneder. Derfor vil jeg gerne bruge denne anledning til, som formand for Ungdomsskoleforeningen, at sende en tak til alle jer ude i ungdomsskolerne, der har knoklet for, at holde ungdomsskolerne i gang de seneste måneder. Der er lavet onlinetilbud, telefonisk støtte til unge, gadeplansarbejde og en række andre særlige tilbud til sårbare unge. Også en stor tak for at have fundet gode løsninger for de unge, for at have været fleksible og kreative og for ikke mindst at have reageret hurtigt når det var nødvendigt.  

Mon ikke den 27. maj 2020 vil blive husket som en lidt særlig dag for mange af os? Her kunne ungdomsskoler og -klubber landet over endelig vende tilbage til en hverdag uden alt for mange begrænsninger. Lidt i ly af natten (og en helligdag) havde Børne- og Undervisningsministeriet nogle dage før meldt et opdateret sæt retningslinjer for grundskoleområdet ud.  I sektorpartnerskabet, hvor Ungdomsskoleforeningen har været repræsenteret, har drøftelserne længe gået på hvordan og ikke mindst hvornår vi kunne åbne tilbuddene op for alle børn og unge. Det var en dejlig nyhed, da vi fik besked om, at det var muligt fra d. 27. maj.   

Siden marts har hverdagen, både for os og for de unge i vores kommune, været præget af store ændringer – og helt sikkert også nogle savn. Nu kan vi igen byde alle velkommen i klubberne, måske færdiggøre nogle af de hold i fritidsundervisningen der blev afbrudt i marts og selvfølgelig sikre, at de unge i heltidsundervisning og 10. klasse står bedst muligt rustet til næste skoleår.  Det er gladelig at vi nu igen, uden andre begrænsninger end de sundhedsfaglige anbefalinger, kan igangsætte de aktiviteter, der netop måtte være behov for til unge i de enkelte kommuner.  

Personligt tror jeg, at vi denne sommer vil se nye udfordringer, der skal løses. Ingen tvivl om at denne sundhedskrise påvirker unge overalt i landet. For det første vil der være behov for at gennemføre sommerferieaktiviteter for unge i større omfang, end vi er vant til. Det gælder såvel et evt. fagligt efterslæb for elever i dagundervisningen, men også et øget behov for at mødes med andre. Jeg vil derfor gerne opfordre landets ungdomsskoler til at spille konstruktivt ind i dette, selvfølgelig i et tæt samspil med relevante aktører i kommunen.  

Vi har i Ungdomsskoleforeningen løbende gennem corona-krisen været i dialog med vores partnere i sektoren, som vi i øvrigt altid er gennem vores målrettede arbejde med interessevaretagelse. Når vi snakker med politikere, Børne- og Undervisningsministeriet, de politiske udvalg i KL og øvrige interessenter på området, så er budskabet klart: Ungdomsskolerne er klar til at løfte en betydelig del af ansvaret, for at unge kommer godt på fode igen. Med de rette initiativer, både landspolitisk og lokalt, så kan vi løse de opgaver, der måtte komme i kølvandet på krisen. Mon ikke vi kan håbe på, at der også er øget opmærksomhed på dette nu og fremover?

Samtidig må vi erkende, at der kan være målgrupper som har ekstraordinært behov for vores støtte – både i almindelighed og i forbindelse med sommeren, der står foran os. Det gælder fx udsatte unge og unge der som regel er bortrejst igennem en længere periode hen over sommeren, men nu må blive hjemme. Der kan opstå et behov for at tage hånd om disse unge. Også dette ansvar skal ungdomsskole selvfølgelig påtage sig.  

Sommeren er over os og ungdomsskolerne er fuldt genåbnet. Det kan da kun bringe smil på læberne. Jeg glæder mig over, at vide at I nu igen er i gang med det I elsker allermest; nemlig at lave fantastiske tilbud til unge i jeres kommune. Så blot en sidste opfordring herfra…  

Hold afstand, vask hænder ofte, husk at spritte af. Og rigtig god arbejdslyst!  

Lars Buchholt Kristensen, Bestyrelsesformand, Ungdomsskoleforeningen