Yderligere genåbning pr. 14. juni

Retningslinjer for ungdomsskole og fritidsaktiviteter
På baggrund af de seneste forhandlinger om yderligere genåbning, blev det besluttet, at alle restriktioner på grundskoleområdet med undtagelse af coronapas udfases fra og med d. 14 juni. Kommunernes testindsats på grundskoleområdet fortsætter indtil 1. oktober, og der opfordres til, at man lader sig teste to gange ugentligt. Vi opfordrer også fortsat til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. I nedenstående finder I relevant information herom.

Opdaterede retningslinjer gældende fra 14. juni
Konkret sker der følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område fra 14. juni. De nye retningslinjer, kan du læse her.

  • Krav om mundbind/visir ophæves, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale at bære visir.
  • Restriktioner og anbefalinger for grundskoler, fjernes, så det bl.a. igen bliver muligt at undervise på tværs af klasser eller klassetrin i grundskolen.
  • Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer ophæves.
  • Anbefalinger om afstand i dagtilbud, grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ophæves.

Lokale nedlukninger gældende fra 14. juni
Kommunalbestyrelserne skal lukke grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. midlertidigt i et sogn, når følgende tre forhold er til stede samtidigt:

  • Der er en incidens på mindst 600 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere pr. uge i et sogn.
  • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage.
  • Positivprocenten er 3 procent eller derover.

Ungdomsskolernes heltidsundervisning er undtaget fra lokale nedlukninger.

 Yderligere information

Sundhedsstyrelsen har samlet en deres anbefalinger til forebyggelse af smittespredning. Dem kan du finde her.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte i forhold til elever, der møder fysisk frem på skolen. Dem kan du læse her.

Børne- og Undervisningsministeriet er løbende i kontakt med kommuner, institutioner og borgere om, hvordan de skal forholde sig efter udbruddet af COVID-19. Her kan du finde en oversigt over de breve, der er sendt fra ministeriet.

Til uddybning og afklaring af ovenstående, samt de samlede retningslinjer, har Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdet supplerende spørgsmål og svar.