Onsdag d. 13. januar 2021
Kom til ½ dags webinar om ny arbejdstidsaftale

Ved sidste årsskifte kom en ny arbejdstidsaftale – kaldet A 20 – til afløsning for den gamle lov L409. Forud var pågået et granskningsarbejde ledet af Per B. Christensen i den såkaldte Lærerkommission.

I et samarbejde mellem Uddannelsesforbundet, LU og Ungdomsskoleforeningen arrangeres d. 13. januar 2021 fra 13-16 et webinar, der skal danne et godt afsæt for at udmønte aftalen ude lokalt i kommuner og ungdomsskoler.

Vi har i Ungdomsskoleforeningen til lejligheden allieret os med netop Per B. Christensen, der vil fortælle om kommissionen arbejde og ”ånden” i aftalen, og med sin praksisbaggrund i såvel ungdomsskolen og kommunal forvaltning vil han uden tvivl komme med inspirerende input til kommende forhandlinger i samarbejdets ånd. De to medarrangerende fagforeninger LU og Uddannelsesforbundet vil komme med deres forslag på den videre vej frem. KL vil sammen med LC udlægge aftaleteksten. Ydermere vil der være oplæg fra ungdomsskoler, som har gode erfaringer med arbejdstidsaftaler og processer herom.

 

Materialer fra dagen:

Per B Christensens PowerPoint

Lene Bjerre Aagesen:

Silkeborg Ungdomsskole:

KKU: