Ungdomsskolestatistikken for 2018/2019 er nu færdig og sammenfattet i både en fyldestgørende rapport, samt to forskellige oversigter – en fordelt på skoler og en fordelt på kategorier.

Læsningen giver et overblik over hvilke tendenser der er i nutidens ungdomsskole, samt hvilke ungdomsskoletilbud der er de mest populære blandt landets børn og unge. Statistikken bliver videregivet til Undervisningsministeriet

Statistikrapporten bygger på data fra skoleåret 2018/2019 fra de 98 ungdomsskoler (99 enheder). Disse data er indsamlet gennem Lara, Feliks eller Uno. Få skoler har indsendt deres statisk manuelt. Statistikken er blevet valideret gennem en proces, hvor den er blevet holdt op mod tideligere skoleårs statistik, og samtidig er skolerne blevet kontaktet, hvis deres data havde udsving i forhold til sidste skoleår eller der var mistanke om fejl i indtastningen af statistikken.

Skolerne har haft mulighed for at uddybe, hvilke aktiviteter de har gennemført. Aktiviteterne er mangfoldige. Skolernes aktiviteter er sat ind i nedenstående “wordcloud”, hvor de aktiviteter, der er nævnt mest, er de største. Det ses, at de mest skrevene ord er sommerferieaktiviteter, Tivoli, Halloween, skitur mm.

Læse mere i rapporten og de to oversigter herrunder:

Ønsker du adgang til mere detaljerede tal og statistik, kan sekretariatet kontaktes på 66 149 149 eller clr@ungdomskoleforeningen.dk .

Kontaktperson
Cecilie Lehn Rasmussen | Projektkoordinator Coop CrewTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 92 Mail: clr@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Cecilie Lehn Rasmussen
Projektkoordinator Coop Crew
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 92
Mail: clr@ungdomsskoleforeningen.dk