Webinar om den nye arbejdstidsaftale – A20
13:00Til:15:30 - 13/01/2021

Kom til webinar om den nye arbejdstidsaftale A20 

I begyndelsen af 2021 skal både ungdomsskoler og grundskoler udfolde en ny arbejdstidsaftale lokalt på baggrund af den nyligt vedtagne arbejdsaftale A20. Et af omdrejningspunkterne for den nye arbejdsaftale er blandt andet bedre vilkår for mere samarbejde og dialog og lokale løsninger tilpasset de enkelte kommuner indenfor en fælles ramme.

Som inspiration til arbejdet med A20 lokalt inviterer Ungdomsskoleforeningen i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) til webinar onsdag d. 13. januar 2021 kl. 13.00-15.30.

Da loven L409 for flere år tilbage afløste den eksisterende arbejdstidsaftale holdt Ungdomsskoleforeningen, Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere en lignende konference med stor succes. Nu gentager vi succesen – dog online denne gang på grund af den aktuelle corona-situation.

Webinaret henvender sig til ledere, tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere i ungdomsskolernes undervisningstilbud på fuld tid, som bliver involveret i de lokale forhandlinger om udfoldelsen af A20.

Mødet afholdes via Zoom.

PROGRAM

Kl. 13.00:          Velkomst

Kl. 13.05:          Om Lærerkommissionen og om ungdomsskolens særlige rolle i uddannelsessystemet
V. Per B. Christensen, formand for Lærerkommissionen

Kl. 13.30:          A20 – aftalen set fra fagforeningernes side
Muligheder og udfordringer. Hvorfor synes vi, at arbejdstidsaftaler er så vigtige? Hvad er gevinsten ved at indgå en aftale? Hvad melder foreninger ud og hvad anbefaler de deres medlemmer og tillidsrepræsentanter i denne situation?

Dialog v. Jan Andreasen fra Uddannelsesforbundet og Per Nielsen fra LU

Kl. 13.50:          Hovedlinjer i arbejdstidsaftalen A20
V. Lene Bjerre Aagesen, konsulent i Uddannelsesforbundet

Kl. 14.20:          Strække ben- og tanke op-pause

Kl. 14.30:          Eksempel fra virkeligheden 1 – Silkeborg Ungdomsskole
Hvad fungerer rigtig godt i den nuværende arbejdstidsaftale i Silkeborg, som man gerne ser bragt videre ind i en ny arbejdstidsaftale? Hvordan blev processen og dialogerne op til den eksisterende aftale tilrettelagt? Hvilken inspiration til den kommende proces kan man hente herfra? Betragtninger om en af udfordringerne ved en aftale, der skal virke for flere af ungdomsskolens fuldtidsundervisningsområder – fx 10. klasse, heltidsundervisning m.v.

V. Lars Buchholt Kristensen, ungdomsskoleleder og formand for Ungdomsskoleforeningen og Jakob Puggård Frederiksen, tillidsrepræsentant

Kl. 14.55:          Eksempel fra virkeligheden 2 – Københavns Kommunes Ungdomsskole
Arbejdet med arbejdstidsaftalen i en storby-ungdomsskole med mange forskellige fuldtidstilbud med forskellige målgrupper, behov og kulturer, som aftalen skal rumme.

V. Tue Wethje, administrationsleder og en tillidsrepræsentant for Københavns Kommunes Ungdomsskole

Kl. 15.20:          Afrunding og oplæg til, hvordan I kommer videre

Kl. 15.30:          Tak for i dag

 

DET PRAKTISKE

Tidspunkt: onsdag d. 13. januar 2021 kl. 13.00-15.30

Sted: Webinaret afholdes online via Zoom

Nogle dage før webinaret, modtager du et link, som du kan åbne i din internetbrowser (undgå Internet
Explorer). Du behøver ikke nogen app, et program eller andet for at deltage, men kvaliteten af billede og lyd bliver bedre, hvis du bruger Zoom-appen og hvis du har en god og stabil internetforbindelse. Du kan downloade Zoom-appen på forhånd (https://zoom.us/download) eller via det tilsendte link til webinaret.

Pris: 650 ,-

Tilmelding: Tilmeld dig her https://ungdomsskoleforeningen.membersite.dk/ senest søndag d. 10. januar 2021 – tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Kontaktperson

Tidsplan

  • 13-01-2021 13:00 - 13-01-2021 15:30 : Webinar om den nye arbejdstidsaftale – A20

Eksporter

Sted for afholdelse

Del eventet