Ungdomsskolerne genåbner fuldt 5. januar!

Børne- og undervisningsministeriet har udarbejdet retningslinjer gælende fra 5. januar.

Ungdomsskolerne er fuldt genåbnet fra 5. januar, herunder klubtilbud og fritidsundervisning. Der er dog en række anbefalinger og retningslinjer man skal være opmærksom på.

  • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.
  • Anbefalinger om lokalt at overveje brug af værnemidler for ansatte og forældre, for eksempel ved at forældre/besøgende bør bære mundbind indendørs, at aflevering/afhentning sker udendørs, og at ansatte gives ret til at bære visir.

 
Aktiviteter i ungdomsskoler og -klubber tolkes ikke som sociale arrangementer. Det er derfor Ungdomsskoleforeningens anbefaling at planlagte aktiviteter i videst muligt omfang gennemføres, selvfølgelig under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger og ovenstående retningslinjer.
 
Regler for test
De nuværende anbefalinger om screeningstest og test ved smitte i skoler udvides i forbindelse med genåbningen:

  • Alle elever fra og med 1. klasse og medarbejdere opfordres til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt, dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede.
  • Alle medarbejdere i dagtilbud m.v. – herunder også vaccinerede og tidligere smittede – omfattes fra den 5. januar 2022 også af opfordringen til at lade sig screeningsteste to gange ugentligt.
  • Anbefalingen om test ved smitte i skolen udvides, så alle elever – både vaccinerede og ikke-vaccinerede – testes hurtigst muligt og på 4. og 6. dagen, hvis de har været i kontakt med en smittet. Elever kan fortsat være i skole imens de testes, men ved positivt testsvar bør eleven straks gå i isolation

Der opfordres til løbende at holde øje med informationen fra Børne- og Undervisningsministeriet i de kommende uger, da situationen udvikler sig hele tiden.
Ungdomsskole og -klub kategoriseres under SFO og fritidstilbud.