Hvordan giver vi unge mulighederne for at have modet til at skabe reel forandring? Det vil Ungdomsbureauet og Ungdomsskoleforeningen stille skarpt på med et nyt partnerskab, der skal gavne ungdommen i hele landet.

Ungdommen er presset på flere områder. Covid-19 er så småt ved at slippe sit jerngreb om samfundet, men efterlader et stort efterslæb, særligt for ungdommen. Mistrivslen blandt unge er tiltagende, og undersøgelser af deres økonomiske forhold tegner på en række punkter et dystert billede sammenlignet med deres forældres generation.

Generation ’samfundsengagement’

Der er udfordringer nok at tage fat på. Det er netop derfor, at Ungdomsbureauet og Ungdomsskoleforeningen nu går sammen i håbet om at kunne skabe de bedste betingelser for unges engagement i samfundet og muligheder for at drive og skabe forandringer. Gennem mere dialog, møder og opsøgende arbejde vil de to organisationer kridte banen op for unges demokratiske deltagelse og fortsatte samfundsengagement.

– Vores formål er på mange måder overlappende og supplerer hinanden i en grad, der gør, at vi som organisationer bør gå hånd i hånd ind i fremtiden, så vi sammen kan skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien, fortæller Anna Bisp Asghari, direktør i Ungdomsbureauet.

Gennemslagskraft i virkeligheden

Det er også derfor, at de initiativer, som med partnerskabet bringes i spil skal kunne forankres ude i samfundet og blandt unge, siger Lars Buchholt Kristensen, formand for Ungdomsskoleforeningen.

– Det er formålet med dette partnerskab. Vi ønsker at sætte handling bag ordene, både i vores partnerskab, men i særlig grad blandt unge. Derfor vil vi altid arbejde med initiativer, der har effekt og gennemslagskraft i virkeligheden.

Men også i et større og mere langsigtet perspektiv skal samarbejdet være med til at styrke sammenhængskraften og udvikling i det danske samfund, som ungdommen også er garanten for.

– Vi ved, at unge har evnerne til at drive forandringen, men de skal også have mulighed for, at det kan ske. Og det er især vigtigt efter en pandemi, som på mange måder har mindsket udfoldelsesrummet og fællesskabet for unge på tværs af landet, siger Lars Buchholt Kristensen.

To organisationer med ungdommen i fokus   

Ungdomsbureauet er en non-profit organisation, der har en mission om at engagere flere unge mere i samfundet. Det gør de gennem en lang række projekter som bogudgivelser, festivaler, radioprogrammer, Ungdommens Folkemøde, workshops, konferencer og andre initiativer, der handler samfundsengagement. Ungdomsskoleforeningen repræsenterer kommunale ungdomsskoler og har til formål at understøtte ungdomsskolernes arbejde med unge i alderen 14-18 år gennem udviklingsprojekter, workshops, konferencer og interessevaretagelse.

For mere information omkring partnerskabet kontakt:

Sekretariatet for Ungdomsskoleforeningen, ung@ungdomsskoleforeningen.dk

Organisationsdirektør for Ungdomsbureauet, Christian Bay på christian@ungdomsbureauet.dk