Et flertal i Folketinget er blevet enige om en yderligere genåbning fra og med 14. marts, der udover en genåbning af flere områder også har konsekvenser for ungdomsskolernes og klubbernes område.

Med den yderligere genåbning ser det således ud:

  • 1.-4. klasse er stadig fuldt genåbnet
  • 5.-8. klasse kan modtages til fremmøde til udendørs undervisning højest én dag hver kalenderuge. Der er ikke krav om faste fremmødedage.
  • Afgangselever kan vende tilbage med 50% fremmøde (hver anden uge). Dog er Hovedstaden og Nord- og Østsjælland undtaget.

Der er stadig fuldt åbnet for ungdomsskolernes heltidsundervisning og der er stadig mulighed for særlige tiltag for udsatte børn og unge, samt for at iværksætte trivselsgrupper.

Hvordan skal man som ungdomsskole forholde sig til retningslinjerne?
Efter dialog med Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler vi at man som ungdomsskole forholder sig til følgende;
Ungdomsskolens genåbning følger i udgangspunktet genåbningen for grundskolens klassetrin. Dvs. at hvis en elev har mulighed for at komme i udendørs skole én gang om ugen, så har samme elev mulighed for at komme i fritidstilbud, herunder ungdomsskole og klub den samme dag.