Enkelte unge og deres ungdomsskoler er grundet sygdom o.lign. under corona-nedlukningen kommet ud i en problematik gående på, at er gået mere end de iflg. bekendtgørelsen* tilladte 6 måneder, siden eleven startede på undervisningen. Færdselsstyrelsen har meddelt, at der altid kan søges om dispensation efter kørekortbekendtgørelsens regler. Færdselsstyrelsen vurderer så, om der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at dispensationen kan bevilges.

En dispensationsansøgning skal stiles til info@fstyr.dk eller via borger.dk.

Det er eleven selv, der skal søge dispensation. Hvis ungdomsskolen søger på vegne af eleven, skal der foreligge fuldmagt hertil. En elev under 18 år skal desuden have fuldmagt fra forældremyndighedsindehaver til at starte sagen op.

*§ 75 stk. 4