Landets ældste elever har alle været hjemsendt, siden Regeringen lukkede landet ned i marts. Hverdagen har stået på onlineundervisning, hjemmeopgaver og kontakt til vennerne på sociale medier. Mange af de unge føler sig isoleret, fra det liv de havde før Corona-krisen. Ikke alene mangler de unge deres hverdag i skolen, men de mangler også deres fritidsinteresser i sportsklubberne, foreningerne eller ungdomsskoler og -klubber. Genåbningen vil selvfølgelig etablere en række af disse tilbud igen, men flere måneder er tabt, og en del unge vil have svært ved at genoptage en normal hverdag igen. Man kan frygte, at unge vil komme ud på den anden side af krisen med varige påvirkninger på deres ungdomsliv. De sociale relationer kan måske ikke genetableres på samme måde som før, det bliver svært at begynde til fritidsaktiviteterne igen, og påvirkningen af at have gennemlevet en sundhedskrise er stor på de unge. Mange bliver ensomme, deprimerede og urolige for fremtiden.

Langt de fleste unge vil, når genåbningen skrider frem, vende uproblematisk tilbage til en hverdag som ligner den de havde før. De vil, med egne ressourcer, finde tilbage til de fællesskaber de trivedes i før. Men der vil være en gruppe unge, der finder dette meget svært. Vi må ikke tabe disse unge på gulvet, så de får varige mén af den krise vi nu gennemlever. De skal hjælpes tilbage til en normal hverdag, når mulighederne igen er der efter genåbningen. Derfor foreslår Ungdomsskoleforeningen at der i alle landets kommuner laves lokale ungehjælpepakker, der skal understøtte de unges tilbagevenden til en normal hverdag med skolegang, fritidsaktiviteter, socialt samvær og stærke relationer,” udtaler formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Lars Buchholt Kristensen.

Børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen har i Odense Kommune, som den første kommune i landet, i går foreslået en ungehjælpepakke, der skal styrke fællesskabet og sociale aktiviteter blandt unge. Dette forslag støtter Ungdomsskoleforeningen fuldt ud og foreslår det iværksat i alle landets kommuner.

Med relativt få midler kan man i kommunerne sikre, at den nødvendige koordination og opfølgning finder sted, så de unge igen får en hverdag med mening og indhold. Vi foreslår at der etableres lokale samarbejder, hvor også de unge selv bliver hørt. Her skal der arbejdes på tværs af kommunens mange tilbud, med ét klart mål: Alle unge skal opleve at deres bekymringer bliver taget alvorligt, og deres muligheder for et aktivt ungeliv vender tilbage til normalen,” fortsætter Lars Buchholt Kristensen.

Indsatserne skal igangsættes allerede nu, så kommunerne har en plan for genåbningen for unge, og så unge fastholdes i de positive relationer så vidt muligt. Eksempler på tilbud, der kan etableres, er tilbud med fokus på sociale aktiviteter og relationer mellem de unge, udendørsaktiviteter i samarbejde med sportsklubber og foreninger, samt opsøgende relationelt arbejde. Det er vigtigt at understrege, at tilbuddene skal tilpasses den lokale kontekst. Derfor er det oplagt, at hjælpepakkerne laves lokalt i de enkelte kommuner.

Ungdomsskoleforeningen vil rette henvendelse til KL med henblik på at drøfte forslaget med kommunerne.