Præcisering af regler for brug af håndholdt telekommunikationsudstyr i knallertundervisningnen.

I efteråret 2019 trådte nye regler om brug af håndholdt telekommunikationsudstyr i kraft, som affødte noget nervøsitet ude i ungdomsskolernes knallertafdelinger – ikke mindst, da overtrædelse heraf kunne medføre klip i kørekort.
Ungdomsskoleforeningen har i samarbejde med Sikker Trafik søgt at få en klar melding på, hvilken indflydelse det har på knallertundervisernes forhold. Trafikministeriet er nu kommet med en præcisering af, hvad de nye regler indebærer:

Vedr. brug af kommunikationsudstyr i knallertundervisningen

Den 10. september 2019 trådte nye regler for brugen af telekommunikationsudstyr under kørslen i kraft. De nye regler medfører bl.a., at man nu får et klip i kørekortet, hvis man bruger håndholdt teleudstyr (mobiltelefon, radio, walkie talkie mv.) under kørslen. Der er en undtagelse for knallertundervisere, som er formuleret således:

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for kørelæreres brug af håndholdt mikrofon, der er tilkoblet fastmonteret teleudstyr, hvis brugen er nødvendig for køreundervisningen til lille knallert [….]

Reglen har givet anledning til spørgsmål om, hvordan man som knallertunderviser skal forholde sig. Rådet har derfor været i dialog med Transportministeriet for at få afklaret, præcis hvordan reglen skal fortolkes.

Konklusionen er:

· Hvis du i knallertundervisningen bruger radio/walkie talkie/mobiltelefon mv. til at kommunikere med eleverne under kørsel, skal udstyret være fastmonteret eller sidde i en holder. Der må gerne være tilkoblet en mikrofon til udstyret, og mikrofonen må gerne betjenes håndholdt.

· Selve radioen/walkie talkien/mobiltelefonen må altså ikke betjenes håndholdt. Det er kun en evt. tilkoblet mikrofon, der må betjenes håndholdt.

Reglerne betyder, at man som knallertunderviser skal sikre sig, at der er en teknisk løsning til rådighed, så undervisningen opfylder lovens krav. Enten ved at ungdomsskolen sørger for indkøb af udstyr, som lever op til reglerne, eller ved at man selv som knallertunderviser sørger for at fastmontere walkie talkien/radioen i bilen/på knallerten og forbinder en håndholdt mikrofon til den.

Søren Hanmann Larsen

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Søren Hanmann Larsen

Søren Hanmann Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 96
Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk