Rasmus Flemming Jensen

Ungdomsskoleinspektør UngAalborg – Mail: rj-skole@aalborg.dk    – Telefon: 93 52 09 01

Baggrund

Tidligere selvstændig, skolelærer, skoleleder og 5 år som chef for UngAalborg

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Jeg brænder for det gode ungeliv, både skole og fritiden og ser en gensidig afhængighed. Der er en stigende mistrivsel bland unge både globalt og lokalt. Jeg tror det er vigtigt at have i baghovedet, at i og med dette er et landsdækkende og tilmed vestligt stigende problem, lader det sig ikke løse udelukkende ved pædagogiske interventioner. Der er noget i hele vores måde at leve på og være til på, som skaber en uhensigtsmæssig acceleration og som fratager alle deltagere i samfundet mulighed for ro, resonans og tilvær. Stress er en folkesygdom i vesten og jeg tror at skolefravær og mistrivsel bland unge har en tæt forbindelse til stress.

Desuden er der hele diskussionen om ‘præstationssamfundet’ som også har indflydelse på skolefravær – alt bliver gjort til en konkurrence og alle skal helst lykkes som elite-udgaver. Jeg tror mange taber mening tidligt og erfarer at de lige så godt kan stå af samfundet, fordi de på ingen måde har mulighed for at følge med. Vi har fået skabt et ‘one strike and your out’ samfund som kun er for de få.

Mit kandidatur til bestyrelsen i Ungdomsskoleforeningen er fordret af disse problematikker. Jeg tror, at Ungdomsskolen kan medvirke positivt til ændringer i skole og samfund og jeg vil som bestyrelsesmedlem påvirke tilgangen og opfattelsen af gense tilgange til unge i skole og i fritiden.

Ungdomsskolelovgivningen giver os muligheder, som vi har en pligt til at udnytte.

Rasmus Flemming Jensen