Peter Bjørn

Ungdomsskoleleder  – Tårnby Ungdomsskole – Mail: pbj.us.uk@taarnby.dk  – Telefon: 30 76 03 19

Baggrund

• 1990-2005 Viceinspektør Tårnby Ungdomsskole
• 2005- Leder Tårnby Ungdomsskole
• 2012-2014 Bestyrelsesmedlem Ungdomsskoleforeningen
• 2014-2018 Konsulent i Undervisningsministeriet
• 2020- Bestyrelsesmedlem Ungdomsskoleforeningen
• 2022 Master i ledelse

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Vi har mere end nogensinde brug for Ungdomsskoleforeningen til at varetage og understøtte vores unikke skoleforms interesser og sikre vores muligheder for lokalt i kommunerne, at kunne fortsætte vores mange forskellige indsatser for at skabe dannelses- og udfoldelsesmuligheder for alle unge.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

​​Mit fokus er en fortsat udvikling af Ungdomsskoleforeningen rolle som fælles fundament for medlemsskolerne med vores mange forskellige virkeligheder mht. størrelse, opgaver samt organisatoriske placeringer. Dette gennem at foreningen som vores repræsentant tæt på beslutningstagerne, kan varetage vores interesser samt løbende rådgive os om de muligheder vores unikke lovgivning giver for at kunne bidrage til de forskellige lokale opgaver på ungeområdet.

Jeg genopstiller fordi jeg gerne fortsat vil bidrage til at understøtte dette med et fokus på endnu mere dialog og medlemsinvolvering.

Samtidig vil jeg gerne sikre en fortsat udvikling af foreningens arbejde som igangsætter og facilitator af relevante projekter, der taler ind i de aktuelle samfundsbehov og politiske dagsordener. Desuden vil mine mærkesager være udviklingen af ungdomsskolens muligheder for at understøtte de unges demokratiske dannelse samt den fortsatte udvikling af fritidspædagogikken.

Peter Bjørn