Hanne Tjessem

Viceungdomsskoleleder i Høje Taastrup Ungdomsskole – Mail: ​HanneTj@htk.dk  – Telefon: 43 35 28 05

Baggrund

De sidste 12 år har jeg arbejdet i to forskellige ungdomsskoler, heraf 2 år som viceleder i UngFredensborg og 5 år som viceleder i Høje-Taastrup Ungdomsskole. Medlem af Ungdomsskoleforeningens bestyrelse siden 2017.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Ungdomsskolernes vigtigste opgave er at skabe muligheder for fællesskaber og læring, de unge ellers ikke ville have haft.

Mit hjerte banker for de unikke muligheder og fællesskaber i almenundervisningen og for at omverden skal kende til disse, så flest mulig unge får glæde af dem.

Jeg vil gerne fortsat være med til at kvalificere foreningens arbejde og prioriteringer til gavn for alle ungdomsskoler. Min stemme ind i bestyrelsen kan ses som repræsentant for almenundervisningen, de mindre ungdomsskoler og dem, der arbejder tæt på praksis, og et af mine fokusområder de næste to år vil være foreningens kommunikation.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

Kvalitetsudvikling og branding af ungdomsskolerne, med fritidsundervisningen som en synlig og vigtig del af helheden.

Hanne Tjessem
Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Min vision er at ungdomsskolerne ved hjælp af foreningen for alvor er kendt, både på Christiansborg, alle rådhuse og rundt hvilket som helst køkkenbord, for de særlige muligheder vi tilbyder unge både i skoletiden og fritiden som modsvar til mistrivsel, ensomhed, præstationspres, polarisering og passivitet.