Mikkel Holst Villadsen

Ungdomsskoleleder i UngKolding – Mail: mivi@kolding.dk – Telefon: 24 40 87 44

Baggrund

Jeg arbejder i dagligt i Ungdomsskolen Kolding som Ungdomsskoleleder. Jeg har mine rødder godt plantet i Ungdomsskoleverden, hvor jeg startede tilbage i 2003 i Tingløkke Ungdomsskole i Odense, som klubmedarbejder og fritidsunderviser. Siden rykkede jeg til Ungdomsskolen Kolding, hvor jeg over tid har haft ansvaret for klubtilbuddet, knallert, kulturhus, fritidsundervisning og dagundervisning. Først som Afdelingsleder i 2005, som Viceungdomsskoleleder i 2007 og som Ungdomsskoleleder fra 2016.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Som leder af en medlemsungdomsskole, mener jeg at Ungdomsskoleforeningen er den vigtigste organisation til varetagelse af skoleformens interesser. Det har Ungdomsskolen Kolding nydt godt af i mange år. Ungdomsskolen Kolding har været med i mange netværk, kurser, konferencer og projekter, for blot at nævne nogle af de fordele vi har nydt godt af som medlem. Jeg stiller mit kandidatur til rådighed til valg af bestyrelsesmedlemmer til Ungdomsskoleforeningens bestyrelse, fordi jeg ønsker at Ungdomsskolen Kolding skal bidrage aktivt ind i foreningens bestyrelse og være med til at sikre, at foreningen forsat er medlemmernes foretrukne organisation til varetagelsen af skoleformens interesser.

Det er ingen hemmelighed, at jeg har en stor kærlighed til Ungdomsskolen som skoleform. Med en lovgivning i hånden, der giver os mulighed for at hjælpe unge mennesker til et selvstændigt voksenliv, med plads til at tage ansvar for fællesskabet, i en kommunal kontekst. Det skal vi værne om.
Ungdomsskolerne er enormt dygtige til at arbejde i de kommunale kontekster. Jeg har en vision om, at vi som skoleform bliver dygtigere til at gå sammen og lave initiativer på tværs af kommunegrænserne og vi skal turde at sætte dagsordenen i den politikske debat. Jeg vil gerne bringe Ungdomsskoleforeningen i spil til at starte en proces, hvor vi som Ungdomsskoler får mulighed for at sætte retning for nogle fælles initiativer, som sætter Ungdomslivet på dagsordenen.

Ungdomsskoleforeningen har virkelig udviklet sig til at være en handlekraftig forening der forstår i alt tydelighed, at sætte Ungdomsskolerne i spil i forhold til at bringe unge tættere på et selvstændigt liv, hvor man tager ansvar for fællesskabet. Senest har de fået positioneret Ungdomsskolerne i store projekter som Læringslokomotivet, Ordekspressen, UngScience og Coop Crew og fået sat en ramme om debatten om mellemformer. Er super relevant emne, som jeg ser mange muligheder i. Det er godt gået. Tror denne udvikling vil fortsætte, hvor Ungdomsskolerne bliver bragt i spil på vores kompetencer i stedet for vores produkter 

Billede af Mikkel Villadsen