Søfart & Elever

​Der er kommet klare regler på Søfartsområdet: den der har ansvaret for aktiviteterne på og i vand er den den afholder dem. Når man afholder aktiviteter på og i vand skal der udarbejdes en sikkerheds-instruks, der forudser og på forhånd afklarer, hvad der skal gøres hvis noget, trods god forberedelse og overvejelse, alligevel går galt.

Søfartsstyrelsen har lavet en meget fin introduktion til hvilke elementer en sikkerhedsinstruks skal have. 

I august 2013 blev det desuden pålagt at tegne ansvarsforsikring for alle søsportsaktiviteter. Få mere at vide ved at følge overstående link.

KANO

​Søfartsstyrelsen har oprettet en side for skoler og institutioner med henblik på sejlads med elever. 

Ungdomsskoleforeningen vil følge udviklingen tæt.

Se også: www.kanosamraadet.dk. Her ligger de vejledende retningslinjer for uddannelsen til kanoin-struktør samt en uddybning, der beskriver indholdet nærmere.

Ungdomsringen har udgivet et kanohæfte, der indeholder teori og praksis, der svarer til kanoinstruk-tørniveauet.

HAVKAJAK

​Søfartsstyrelsen har oprettet en side for skoler og institutioner med henblik på sejlads med elever.

Ungdomsskoleforeningen vil følge udviklingen tæt.

Fra 2009 benytter alle organisationer i Havkajaksamrådet på nær DGI DKF´s (Dansk Kano- og kajak-forbund) EPP (European Paddle Pass) til uddannelse afinstruktører. Følg med på www.havkajaksamraadet.dk og DKF´s hjemmeside, www.kano-kajak.dk.

Ungdomsringen har udgivet to kajakhæfter, der kan bruges til kajakundervisningen.​