Virtuel ungdomsskole

I disse uger ser Danmark helt anderledes ud. Skoler og fritidstilbud er lukket ned, mange arbejder hjemmefra og en lang række aktiviteter, der normalt fylder i vores hverdag er sat på pause. Det sætter præg på os alle – også de unge.
Ungdomsskolernes tilbud er selvfølgelig også påvirket af dette. Men vi ved, at ungdomsskolerne hele tiden forsøger, at skabe de bedste rammer og tilbud for de unge, så deres hverdag bliver mere spændende, meningsfyldt og meget sjovere. Derfor opstår der, rundt omkring i landet, nye tilbud, der skal imødekomme de unges behov for oplevelser, fællesskaber og social kontakt. Vi vil gerne dele disse nye tilbud, der udvikles rundt omkring i ungdomsskolerne, med resten af landet.

Alle Ungdomsskoleforeningens nyheder omkring covid-19 findes her →

Oversigt

Herunder kan du gå i dybden med en af de forskellige inspirationspunkter. Øverst, under Hvidovre Ungdomsskole, kan du læse en relevant appel til Ungdomsskolerne om inddæmning af covid-19. Som noget af det seneste har vi tilføjet en inspirationsguide fra Høje-Taastrup Ungdomsskole til hvordan man kan bruge Discord som undervisningsplatform.

I er meget velkommen til at bidrage med jeres egne aktiviteter, som kan sendes til Erik på ewl@ungdomsskoleforeningen.dk.
I kan finde aktivitetsskabelonen her →.

Aktivitetskataloget er opdateret den 22. april 2020.

Hvidovre Ungdomsskole - En opfordring til os alle i Ungdomsskolerne og folkeskolerne

Kære Ungdomsskolelederkolleger

Vi er alle i samme båd, som skal styres ind i smult vande.

Vi skal i vores position understøtte regeringens og myndighedernes opfordringer.

Jeg tror, vi har en god mulighed, og dermed også en forpligtelse, for direkte kommunikation af det vigtigste lige nu, nemlig at begrænse smitte ved ikke at samles.

Vi kan direkte understøtte social kriseadfærd ved at tale med de unge.

De store elever forstår ikke helt rækkevidden af manglende social kriseadfærd – heller ikke de af vores medarbejdere, som kun får nyheder fra SoMe.

Mange af disse unge kan være raske smittebærere uden at vide det.

Mange har ikke forstået signalet om, at vi skal undgå at samles mange, holde en seriøs afstand og helst udendørs. Det gælder også for børne- og ungefamilier.

Vi har kendskab til adskillige forældre, som ikke tager det alvorligt, og lader unge samles i flokke, som om det er en ”coronaferie”.

Hvidovre Ungdomsskole er begyndt at systematisk kontakte forældre og unge direkte pr. telefon, og tage en dialog og påvirke dem til at følge opfordringerne om ikke at samles.

Kunne det være en inspiration for Jer på landets Ungdomsskoler og folkeskoler, hvis I ikke gør det allerede?

Vi har tilsammen en stor hjemsendt arbejdsstyrke på fuld løn, som kan sættes ind på denne opgave.

Alle hjemsendte lærere og pædagoger i ungdomsskolerne kunne sagtens ringe til alle forældre og tage dialogen – både understøttende, forstående og hjælpende, men også appellerende til ansvarlig adfærd.

Vores pædagogiske personale er vant til dialogen med forældrene, så vi skal ikke til at starte en ny dialog, blot fortsætte en relation, vi allerede har til forældrene og børnene.

 

Så en opfordring til os alle i Ungdomsskolerne og folkeskolerne

Sæt alle hjemsendte pædagogiske medarbejdere til at ringe til alle skolebørnsforældre og tage en dialog med et klart budskab:

Vi vil understøtter Jer forældres pligt til at leve op til opfordringen fra myndigheder og regering om ikke at samles mange og holde seriøs afstand og ikke have fysisk kontakt.

Vi vil også tale med Jeres unge om ikke samles i flokke ude eller slet ikke inde på små værelser.

Høje-Taastrup Ungdomsskole - Virtuel holdundervisning

Opdateret den 2. april 2020

Hvad kalder I aktiviteten Virtuel holdundervisning
Målgruppe De unge, der allerede går på de enkelte hold
Formål At fortsætte kontakten og færdiggør sæsonen på en ordentlig måde.
Digital platform

Det bestemmer underviserne individuelt sammen med deres hold.

De bruger Discord, MS Teams, Zoom, Messenger m.m.

Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

De sædvanlige undervisere.

Efter den første uge er også de ”digitalt usikre” kommet med på vognen efter at blive inspireret og fået fifs fra dem, der nemmere sprang ud i det.

Beskriv aktiviteten nærmere Over 20 hold har været i gang, altid med tovejskommunikation. Alt fra 1 gang til 3 gange holdundervisning, løbende individuel kontakt, opgaver fra uge til uge m.m.
Sproghold, dansehold, madlavning, selvforsvar, eSport m.m.
Fordele i forhold til alm. drift Ikke noget af dette er bedre end almindelig drift. Så skulle det være, at nogle undervisere har mere kontakt med eleverne i løbet af ugen, ikke kun den ene aften om ugen. Men det kan vi ikke forvente under almindelige forhold.
Ulemper i forhold til alm. drift

Nogle elever har ikke udstyr, plads eller ro til at deltage hjemmefra.

Færre deltagere end normalt.

Ungdomsskole Høje-Taastrup Ungdomsskole
Afdeling Fritidsundervisningen
Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?) Hanne Tjessem, 41218101 – må gerne kontaktes.

Guide: Virtuel undervisning i Discord

En inspirationsmanual fra en eSport-underviser i Høje-Taastrup Ungdomsskole

Jeg deler typisk undervisningen op i 3 dele:

Opstarten:
Den skal være hurtig, kort og præcis fortælle hvad der skal ske.

Undervisning:
Præsenter kun det de lige skal bruge for at lave opgaven også få dem hurtigt igang. Du kan fordele dem ud på voicechats så de sidder 2 og 2 sammen.
Imens de arbejder kan du selv køre rundt forbi alle grupper, hjælpe/snakke med dem.
Og så samle op på opgaven lige bagefter og evt. fortælle det næste teori som er nødvendigt for næste opgave.

Afrundingen:
Et eller andet hyggeligt hvis der er ekstra tid tilovers. der findes mange slags forskellige ting man kan lave sammen online
F.eks. https://skribbl.io/ som er et tegn/gæt spil hvor man selv kan indsætte ord som skal tegnes og gættes (vedhæftet er der et billede)
Husk at afslut med noget positivt som de unge har sagt eller gjort.

Fordele:
Det er nemmere at lave om på hold. Man skal ikke tage hensyn til om de sidder ved siden af deres modstander (Glæder nok mest Esport, men rent fysisk skal de heller ikke finde sammen).
Det er hurtigere at komme i gang, fordi de jo alle sidder “klar og parat”.

Ulemper:
Man kan ikke snakke lige så længe, så taber man deres fokus også er de på youtube/insta med det samme.
Det er helt klart en fordel hvis man kan dele sin skærm, så de kan se med.
Man får ikke den samme dialog med den enkelte som man normalvis ville gøre i virkeligheden, og man skal være ekstra opmærksom på hvordan de taler.

Forældre:
Nogle forældre mangler stor forståelse for at de faktisk har undervisning selvom deres børn griner og hygger sig. Nogle unge bliver nødt til at gå midt i det hele…

Eget udstyr:
Nogle unge har ikke egen PC eller udstyr til at kunne være helt rigtigt med og man taber nogle unge, fordi de slet ikke kan deltage eller har meget svært ved at være med… den bedste sammenligning vil være at spille fodbold i almindelig sko og skøjte rundt imens alle spiller med fodbold støvler.

UngRingsted - Virtuel ungdomsskole med både online klub og fritidsundervisning

Hvad kalder I aktiviteten

Virtuel ungdomsskole med både online klub og fritidsundervisning

Målgruppe

De unge, der allerede går i vores ungdomsklubber på ugentlig basis, men også unge, som ikke bruger ungdomsklubberne ugentlig, men f.eks. kun kommer til klubfester eller med på tur, samt de unge, der er tilmeldt fritidshold.

Formål

At fortsætte kontakten til de unge og inspirere de unge med videoer af forskellige slags aktiviteter, som de unge kan lave derhjemme. Vores motto er ”sammen, hver for sig”. Daglige konkurrencer og deling af andre digitale tiltag såsom hjemmekoncerter.

Digital platform

Instagram, Snapchat og Facebook.

(Alt bliver lagt på gennem Instagrams storyline)

Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

De sædvanlige klubmedarbejdere og fritidsundervisere.

Dog er det ikke alle medarbejdere, som er lige trygge ved at være på ”online”, så det er primært de medarbejdere, som er sikre ved de forskellige platforme, som f.eks. lægger noget op på alle vores SoMe kanaler eller laver undervisning online. Til gengæld er der også lavet mindre grupper på Facebook og Snapchat, hvor medarbejderne kommunikerer/chatter med en mindre gruppe af unge – i stedet for alle de unge der følger os.

Indholdet, som bliver lagt op, bliver koordineret af fritidskoordinatoren og klubkoordinatoren, og koordinatorerne laver en plan for hver uge.

Fritidsunderviserne har indtil videre undervist deres hold i ’lukkede grupper’, men der forsøges at invitere andre ind via Zoom på mandag med japansk.

Beskriv aktiviteten nærmere

Vores online klub er blevet konverteret til mindre private grupper på Snapchat, hvor de unge chatter med hinanden og klubmedarbejderne.

Derudover lægger vi videoer op, hvor både fritidsunderviserne og klubmedarbejderne laver en aktivitet så som at bage, lave fitness og inspirere til andre aktiviteter.

Vi kører også en online pigeklub, hvor de mødes og spiser sammen eller ser film sammen.

Nogle hold kører virtuel undervisning på samme tidspunkt som alm. undervisning, andre kører lidt mere konsulent-agtigt i løbet af ugen. Flere variationer, kan uddybes.

Fordele i forhold til alm. drift

Vi oplever en stort behov fra de unge om at ”underholde” dem med videoer, sjove memes, konkurrence osv., samtidig med at de efterspørger lukkede chatrum hvor de kan chatte med forskellige klubmedarbejdere, som er på online. Det er positivt at de vælger os aktivt til og hungrer efter det samvær, som de har hos os i UngRingsted. Fordelen er, at relationerne til klubmedarbejderne, fritidsunderviserne og UngRingsted som organisation bliver vedligeholdt og måske endda forstærket, fordi det opleves, at vi er der for de unge selv i en svær tid.

Ulemper i forhold til alm. drift

Ulempen er, at det ikke er alle medarbejdere, som er lige trygge ved at være online.

Ungdomsskole

UngRingsted

Afdeling

Klub og fritid

Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?)

Anne Marie Simonsen (koordinator for klub, fritidsliv og medborgerskab – og kommunikationsperson), 20371672 – må gerne kontaktes.

Cecilie Kim Nimb Williams (koordinator for fritidsundervisningen og tidligere underviser), 23365179 – må gerne kontaktes

Hillerød Ungdomsskole - Temabaseret Banko

Hvad kalder I aktiviteten Temabaseret Banko
Målgruppe De unge, der allerede går på de enkelte hold
De unge der deltager i den digitale ungdomsklub
Formål

At fastholde kontakten

Banko er tænkt lokkemad til at deltage i digital undervisning

Der ud over har er formålet at:
· At involvere vores unge i udviklingen af platformen
· At involvere vores unge i udviklingen af materielet
· At involvere vores unge i undervisningen. Dette kunne eksempelvis være som ordstyrer.

Step-By-Step
· Relevant video findes på nettet.
· Der udarbejdes bankoplade til den enkelte video. DIY eller sammen med vores unge. Der skrives en timeline, hvorpå de enkelte “udsagn/billeder” tidsmarkeres. Dette for at undgå snyd.
· Video/bankoplade testes.
· Video og Bankoplade uploades på platformen.
· Spillet/undervisningen startes.
· Der evalueres med relevante spørgsmål.
(Der findes 2 eksempler på videoer og bankoplader nederst i artiklen)

Digital platform

Det bestemmer underviserne individuelt. Eventuelt sammen med deres hold.

Konkret arbejdes der med:
· Messenger
· Skype

Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

De sædvanlige undervisere.

I tæt samarbejde med vores unge via Messenger og Google doc.

Beskriv aktiviteten nærmere

Nogle hold kører virtuel undervisning på samme tidspunkt som alm. undervisning.

Undervisningen er afkortet i forhold til normalt.

Selve udviklingen forgår i samskabelse med et hold unge.

i løbet af ugen. Efter “pop when you are hot” princippet.

Fordele i forhold til alm. drift Oplever at involveringen af vores unge er bedre end i den almindelig drift. Involvering sker løbende i løbet af ugen, og ikke kun den èn aften om ugen.
Ulemper i forhold til alm. drift

Det tager tid at “samle” de unge op på platformen.

Det tager for nuværende noget mere tid at forberede/udvikle opgaverne digitalt.

Det der tager tiden, er at finde relevante videoer, og lave de enkelte bankoplader.

Nogle elever har ikke udstyr, plads eller dækning til at deltage hjemmefra.

Færre deltagere end normalt.

Ungdomsskole Hillerød Ungdomsskole
Afdeling Fritidsundervisningen / Ungdomsklub
Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?)

Søren Jensen · Hillerød Ungdomsskole · 72327046 · sojen@hillerod.dk

Link til de første videoer der blev arbejdet med:
“Brandmands Banko”  – Bankoplade til brandmands banko
“Mugge Banko” – Bankoplade til mugge banko

Ungdomsskolen Kolding - SoMe Ungdomsklubber og fjernundervisning på fritidshold

Hvad kalder I aktiviteten
 1. SoMe Ungdomsklubber
 2. Fjernundervisning på fritidshold
Målgruppe
 1. Ungdomsklubmedlemmer
 2. De unge, der allerede går på de enkelte hold
Formål
 1. At holde kontakt med de unge og forebygge ensomhed, mistrivsel og inaktivitet.
 2. At fortsætte kontakten og færdiggør sæsonen på en ordentlig måde.
Digital platform
 1. Facebook – hver enkelt Ungdomsklubs lokale facebookside.
 2. Det bestemmer underviserne individuelt sammen med deres hold.

De bruger: Ungkolding.dk, Facebookgrupper, Messenger grupper, Discord, smsgrupper og mailgrupper.

Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer
 1. Vores klubmedarbejdere i de enkelte ungdomsklubber.
 2. Vores fritidsundervisere.
Beskriv aktiviteten nærmere
 1. Klubmedarbejderne skal lave et opslag hver dag.

Det kan være:
·       En sjov video, som du selv har lavet, hvor du laver noget aktivt – løber, træner, bager kage eller andet. Selvfølgelig i orange tøj.
·       En opgave / quiz, som de unge kan interagerer på.
·       En video eller billeder, der opfordre til noget aktivt eller noget man kan lave. Selv eller online sammen med sine venner
·       En videohilsen, som du slev har lavet, hvor du sender en hilsen til dem, at du er OK, og at du håber, at det er de også. Selvfølgelig i orange tøj.
·       En deling af en sjov ting/aktivitet.
·       Et oplysende opslag omkring den nuværende situation.
·       Noget du selv finder på.

Du skal lave 1 opslag hver dag.

 1. Fritidsunderviserne sørger for nogle opgaver, materialer, forslag til aktiviteter som de unge selv kan lave, videoer, instruktioner eller andet der kan passe til netop deres hold.

Nogle hold kører virtuel undervisning på samme tidspunkt som alm. Undervisning.

Fordele i forhold til alm. drift

Ingen.

Dog skal det siges at vi oplever rigtig mange gode og nye ideer til vores SoMe som vi også vil bruge efter Corona.

Ulemper i forhold til alm. drift
 1. De unge mangler det fysiske fællesskab og den personlige og nære relation til klubmedarbejderne.
 2. De unge mangler det fysiske fællesskab og den personlige og nære relation til fritidsunderviserne.
Ungdomsskole Ungdomsskolen Kolding
Afdeling Klub og Fritid
Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?) Trine Duedahl Have 91 16 81 75 og Michael Christensen 30 54 66 11 – må gerne kontaktes.

Ung i Odsherred - Virtuelle Events

Hvad kalder I aktiviteten Fællesskab – hver for sig
Målgruppe De unge der til daglig bruger vores cafétilbud + dem der følger os på snap.
Formål At de unge får følelsen af et fællesskab, som vi normalt har i vores ungehuse.
Digital platform Snapchat og facebook
Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

1 medarbejder

Pt varetaget af 1 medarbejder, men for at give variation vil vi skifte mellem det pædagogiske personale som de unge i forvejen kender.

Beskriv aktiviteten nærmere

Til daglig har vi i vores ungehuse 2 events hver uge, som er varierende, uforpligtende og som mange unge er glade for.

I denne periode har vi lavet en eventkalender uge for  uge med virtuelle events – altså events, som de unge kan lave derhjemme men på samme tid, for at opfordre til en fællesskabsfølelse.

Det er uforpligtende at være med eller se med og kan omhandle alt fra kreative forslag eller bag en kage til filmhygge og motionsvideoer.

Fordele i forhold til alm. drift

De virtuelle events er mindre ressourcekrævende, da de bare skal planlægges og igangsættes. I en hverdagssituation skal der være en medarbejder som står for eventet.

Det kan forhåbentlig inspirere nogle unge til at lave nogle sjove/hyggelige ting derhjemme, med følelsen af at deres venner gør det samme samtidig.

Ulemper i forhold til alm. drift Udbyttet (socialt og læringsmæssigt) ligger meget langt fra hverdagen. Vi kan ikke vide hvor mange unge der benytter sig af det, eller lader sig inspirere, medmindre de sender os snaps tilbage – hvilket nogle heldigvis også gør.
Ungdomsskole Ung i Odsherred
Afdeling
Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?) Sisse Baden Rasmussen, sibra@odsherred.dk, 21148096 – må gerne kontaktes.


Eksempel på denne uges virtuelle events i Odsherred:

Ung i Odsherred - Lektiehjælp på Snapchat

Hvad kalder I aktiviteten Lektiehjælp på Snap
Målgruppe Alle unge i kommunen – primært 7.-9. klasse
Formål At fortsætte det tilbud om lektiehjælp, som vi normalt har i vores ungehuse
Digital platform Snapchat
Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

De sædvanlige undervisere på lektiehjælp.

Pt varetaget af 1 medarbejder, men med en anden i back-up – især i det tilfælde at tidsrummet  skal udvides.

Beskriv aktiviteten nærmere

Alle hverdage kl. 12-14 kan de unge sende billeder, videoer eller spørgsmål til deres skolearbejde. Vi hjælper med at finde relevante formler, opslag eller forklarer hvad opgaven går ud på.

Dette er til korte spørgsmål og korte svar og det er de unge rigtig gode til.

Fordele i forhold til alm. drift Vi har normalt lektiehjælp 1 dag om ugen og tilbyder det nu dagligt, så dette må siges at være en opgradering.
Ulemper i forhold til alm. drift

Den nære kontakt med de unge, som kommer i lektiecaféen er ikke mulig pt.

Større opgaver eller mere omfattende spørgsmål er også svære at besvare via snap. Disse kan i stedet sendes til en tredje kollega, som gerne læser korrektur eller sender videre til lærere, som kan hjælpe.

Der kan opstå et større behov end det er muligt at løse via snap, men det har ikke været aktuelt endnu.

Ungdomsskole Ung i Odsherred

Afdeling

 

 

Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?)

Sisse Baden Rasmussen, sibra@odsherred.dk, 21148096 – må gerne kontaktes.

Esbjerg Ungdomsskole - Stjerne for en aften koncert

Hvad kalder I aktiviteten Stjerne for en aften koncert – online
Målgruppe De unge, der allerede går på de enkelte hold
Formål At vedligeholde kontakten og tilbyde vores unge dels et supplement til ders sociale (mangel på ) liv pt. Samt at afvikle den koncert, eleverne har brugt hele efteråret på at ”træne op til”
Digital platform Det bestemmer underviserne individuelt sammen med deres hold, men messenger er deres etablerede platform med denne gruppe af elever. Desuden er underviserne i skrivende stund i gang med at undersøge muligheden for anvendelse af diverse apps.
Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer

Holdets sædvanlige 3 undervisere.

De er musikere, men arbejder rutineret på digitale platforme via deres egne aktiviteter.

Beskriv aktiviteten nærmere

Eleverne dels skriver sange og indspiller små videoklip af deres sang/performance.
Eleverne mødes i virtuelle rum i små hold og individuelt på skift med underviserne.

De får undervisning, feedback og socialt samvær.

Projektet skal ende ud i, at de afvikler en online koncert, som sendes ud viralt.

Fordele i forhold til alm. drift At undervisere og elever er nødsaget til fuldt fokus = ingen spild tid.
Ulemper i forhold til alm. drift Kendes ikke pt.
Ungdomsskole Esbjerg Ungdomsskole
Afdeling Fritidsundervisningen
Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?) Heidi Møller, 29 79 48 49  – må gerne kontaktes.

Esbjerg Ungdomsskole - Eksamensboost

Hvad kalder I aktiviteten Eksamensboost – online
Målgruppe De unge, der allerede er tilmeldt pgl. hold
Formål

At afvikle den planlagte undervisning i eksamensfærdigheder.

At eleverne oplever at ungdomsskolen er et supplement til deres daglige undervisning, som vi plejer at være i eksamensfag.

Digital platform Teams – Micorsoft.
Medarbejdere – hvem/hvilke kompetencer Holdets sædvanlige undervisere, en enkelt har dog ikke haft mod på at gå online med undervisningen.
Beskriv aktiviteten nærmere Eleverne undervises i krav og færdigheder i forbindelse med fagene dansk, engelsk og matematik.
Fordele i forhold til alm. drift

At undervisere og elever er nødsaget til fuldt fokus = ingen spild tid.

Flere, som vi vil erfaringsdanne på gennem afviklingen.

Ulemper i forhold til alm. drift Kendes ikke pt.
Ungdomsskole Esbjerg Ungdomsskole
Afdeling Fritidsundervisningen

Kontaktperson (og må denne kontaktes af andre ungdomsskoler?)

Heidi Møller, 29 79 48 49  – må gerne kontaktes.

Skanderborg Ungdomsskole - Tilbud om skolepakker og outdooraktiviteter i skoletiden

Målgruppe: 3.-5. klasserne og specialklasserne fra 3. klasse og op efter

Skanderborg Ungdomsskole plejer lige nu at have travlt med at lave skolepakker og outdooraktiviteter for udskolingsklasserne. Den ekstra tid vi har fået, vil vi gerne bruge på at lave aktiviteter med 3.-5. klasserne på skolerne i nærområdet.

Forløbene er tilpasset, hvad der svarer til en halv klasse og vil blive afviklet i tidsrummet 9.00 – 13.30.

Klassernes lærere deltager i aktiviteterne som humørspredere og med praktiske opgaver.

Herunder kan I læse en kort beskrivelse af aktiviteterne, og hvordan vi gør i forhold til hygiejne.

Aktiviteter

Kajak eller Stand Up Paddle
Ungdomsskolen stiller med alt udstyr, der skal bruges til aktiviteten. Alle elever får våddragt, vådsko og svømmevest på.

Aktiviteten afvikles af vores instruktører, som har alle nødvendige beviser for at lave vandaktiviteter med skoleklasser.

Ved kajak er det muligt at have alle elever og egen underviser med på vandet på samme tid. Ved Stand Up

Paddel kan vi have max. 8 elever på vandet ad gangen. På land kan der laves en anden aktivitet med den gruppe som venter.

Vandaktiviteterne kan afvikles ved Skanderborg sø, Knudsø i Ry eller Stilling sø.

Vandaktiviteterne kan afvikles med 4. og 5. klasse.

Aktivitetsløb rundt i nærområdet
Vi laver et aktivitetsløb i skolens nærområde. Eleverne skal bruge deres telefon til at finde de forskellige poster. Posterne er forskellige opgaver som eleverne skal løse.

Snit en ske eller en kniv
Vi medbringer frisk træ, hugge- og snittekasser så eleverne kan arbejde med at lave en ske eller en kniv. Hvis det er muligt, tænder vi et bål. Aktiviteten kan foregå væk fra skolen i et skovområde eller en park.

Træklatring og klatrebane
Vi laver en klatrebane i området omkring skolen. Klatreaktiviteterne bliver en blanding af aktiviteter, hvor eleverne skal sikres af en instruktør og klatreaktiviteter, hvor eleverne kan klatre på egen hånd, fx slackline.

Aktiviteten afvikles af vores instruktører, som har alle nødvendige beviser for at lave klatreaktiviteter med skoleklasser.

Combat Archery
Combat Archery er en anderledes form for stikbold, hvor der i stedet for bolde skydes med bue og pil. Pilene har en særlig blød spids, så deltagerne ikke kommer til skade. Som en ekstra sikkerhed får deltagerne en maske på under kampen. Ungdomsskolen bygger en udendørsbane til afvikling af aktiviteten.

Klatring og bål på Finlandsvej 5
Skolerne som er tæt på Ungdomsskolen på Finlandsvej 5 i Skanderborg kan gå eller cykle over til os og lave klatring og rappelling på vores udendørs klatrebane. Aktiviteten kombineres med bålhygge i vores store bålhytte. Hele aktiviteten foregår udenfor. Dog er det muligt at komme indenfor, hvis man skal på toilettet.

Hygiejne og sundhedsmæssige overvejelser
Vi ønsker at være til stede en uge af gangen på skolerne for at undgå smittespredning mellem skolerne via vores medarbejdere.

Alle aktiviteter er planlagt, så der kan holdes afstand, imens de afvikles.

Alle aktiviteter afvikles udendørs.

Alle redskaber rengøres og sprittes af efter brug.

Våddragter og neoprensko vaskes efter brug ved 60 grader.

Vi medbringer en mobil vaskestation til håndvask, når vi er væk fra skolens område.

Det er altid muligt at få sprittet hænder.

Vi har modtaget vejledning omkring hygiejne og sundhed fra Bodil Lauridsen, Chef for Sundhedstjenesten i Skanderborg kommune.

Spørgsmål
Michael Stevens
Afdelingsleder for klub og fritid Skanderborg Ungdomsskole
Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg
Mobil: 4014 6940
michael.stevens@skanderborg.dk
www.skanderborg-ungdomsskole.dk

covid retningslinjer

Kontaktperson

Erik Wrang Larsen

Erik Wrang Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 98
Mail: ewl@ungdomsskoleforeningen.dk

Erik Wrang Larsen

Kontaktperson
Erik Wrang Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 98 Mail: ewl@ungdomsskoleforeningen.dk