At have et fritidsjob har stor betydning for, hvordan unge klarer sig videre i livet. Fritidsjob har en positiv effekt for udsatte unge i forhold til deres sociale, faglige og personlige kompetencer, og unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse senere i livet, end unge der ikke har haft et fritidsjob.

Det er noget af det projektet Coop Crew handler om. Som et led heri har projektkoordinator, Cecilie Lehn Rasmussen, udarbejdet et litteraturstudie, som systematisk samler den aktuelle forskning og belyser effekterne af fritidsjob. Litteraturstudiet fokuserer desuden også på, hvad fritidsjobindsatser som Coop Crew skal indeholde for at blive en succes. Rapporten kan derfor også bruges som inspiration i forhold til andre eventuelle fritidsjobindsatser, som jeres skole måske går med tanker om at deltage i.

Find og læs litteraturstudiet her.

For mere information kontakt Cecilie Lehn Rasmussen på clr@ungdomsskoleforeningen.dk