Ungdomsskoleforeningen præsenterer en ny publikation med titlen “Mere kvalitetstid” på årets efterårskonference.  

Mere kvalitetstid er opfølgeren til Kvalitetstid – inspirationshæftet, Ungdomsskoleforeningen udgav i efteråret 2019. I Mere kvalitetstid foldes de fire kvalitetsparametre ud via eksempler på, hvordan ungdomsskoler har brugt parametrene og hæftet i egen virkelighed. Parametrene benyttes ikke alene på operationelt plan i den konkrete planlægning af fritidsundervisningstilbuddet, men også til at kvalificere dialogerne med politikere, forvaltninger og bestyrelser.

Tillige er der en række inspirerende Q and As med unge brugere og voksne undervisere og ledere, med tanker om fritidsundervisningens betydning og retning – ligesom to eksterne forfattere reflekterer over ungdomsskolens fritidsundervisnings betydning i relation til to aktuelle dagsordener: nemlig science og demokrati.

Find og download Mere kvalitetstid her.