Nu kan vi med glæde fortælle, at vi netop har modtaget en bevilling fra Egmont Fonden til at sætte endnu en vogn på Læringslokomotivet og Forældrekupeen og afprøve en ordblindeindsats sammen med fire erfarne ungdomsskoler.

Igennem en snart længere årrække mange ungdomsskoler fordelt over hele landet gjort sig gode erfaringer med intensive læringsforløb. Erfaringerne herfra gav muligheden for i 2016-2018 at påbegynde udviklingen og gennemførslen af Læringslokomotivet og sidenhen Forældrekupeen, støttet af Egmont Fonden. Det har været to succesfulde projekter, der, gennem dedikeret arbejde fra en række ungdomsskoler, har udviklet intensive læringsforløb til at være en stærk kompetence i ungdomsskolerne. Efter projektperiodens udløb, har der været et stærkt ønske fra ungdomsskolerne og de lokale samarbejdspartnere, der har oplevet de gode resultater, om at kunne fortsætte og udvikle yderligere på de indsatser, som ungdomsskolen kan tilbyde børn og unge i læringsvanskeligheder.

Egmont Fonden har fokus på at hjælpe ordblinde børn og unge med svag social baggrund. I den anledning udlovede de i sensommeren midler til projekter, som kan understøtte målgruppen fagligt, socialt og personligt. Så på baggrund af evalueringer og erfaringer fra Læringslokomotivet og Forældrekupeen, har Ungdomsskoleforeningen igangsat en videreudvikling af indsatserne målrettet dobbeltudfordrede elever (diagnosticerede ordblinde elever med svag social baggrund) og deres forældre. Og i efteråret søgte vi midlerne ved Egmont Fonden til at kunne arbejde videre med vores gode erfaringer.

Når ord giver mening – projektet

Når ord giver mening, er en helhedsorienteret indsats for dobbeltudfordrede elever fra 6.- 8. klasse og deres forældre. Med dobbeltudfordrede elever menes der elever, som er diagnosticerede ordblinde, og som har en svag social baggrund. Den helhedsorienteret indsats indebærer, at der arbejdes med personlige og sociale kompetencer som supplement og løftestang i den faglige ordblindeundervisning.

Projektet forløber fra februar 2020 til juni 2021.

Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, fire udvalgte kommunale ungdomsskoler, som har afviklet Læringslokomotivet og Forældrekupeen, deres forvaltninger og udvalgte grundskoler.

Kontaktperson
Cathrine Jane Thomas| Pædagogisk KonsulentTlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 95 Mail: cjt@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Cathrine Jane Thomas
Pædagogisk Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 95
Mail: cjt@ungdomsskoleforeningen.dk