Ungdomsskoleforeningens arbejdsgrupper

Praksisfaglige dannelsesmiljøer

Arbejdsgruppens fokus er rettet mod indsatser, der understøtter og demonstrerer ungdomsskolernes rolle som laboratorier for dannelsesmiljøer, der kombinerer ’’hånd’’ og ’’ånd’’, og som skaber nye og varierede veje for unges videre uddannelse.

Næste møde

31. maj 2024 – Ungdomsskoleforeningen, Odense

Program:

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.05 Status – arbejdsgruppens sammensætning. v. Jesper

Kl. 10.20 Den politiske situation. v. Ejnar

Kl. 10.35 Dialog om arbejdsgruppens formål

 • Ungdomsskoleforeningens Strategi
 • Undersøge ungdomsskolefællesskabets, foreningens og deltagernes ønsker og ressourcer
 • Hvad motiverer arbejdsgruppens deltagere?
 • Hvad er den/de mest presserende indsatser pt.?

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Dialog fortsat – og planlægning

 • Hvad skal arbejdsgruppens formål være?
  • Her & nu? På sigt?
 • Hvordan kommer vi dertil?
  • Arbejdsform
  • Mødeintensitet og -form, placering af møder
 • Konkret planlægning
  • Opgaver
  • Næste møde/møderække

Kl. 14.00 Tak for nu