Ungdomsskoleforeningen har den seneste uge været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet for at få klarhed over genåbningen af knallertundervisningen.

Der er nu kommet svar, som følger her:

Reglerne for genåbningen af skoler og uddannelsesinstitutioner følger eleverne og ikke institutionsformen. Dette betyder, at elever må møde i klubtilbud og fritidsundervisning mv. med samme fremmøde som i skolen/uddannelsesinstitutionen. Dette betyder, at knallertundervisning er genåbnet for de elever, der generelt er genåbnet for. Elever i afgangsklasser, hvor der er åbnet for 50 pct. fremmøde, kan således deltage i knallertkørekortundervisningen hver anden uge.

Henvendelsen fra Ungdomsskoleforeningen er følgende:

Der er brug for, at knallertundervisningen kan genåbne hurtigt. Ellers kan mange unge fra tyndt befolkede egne ikke komme på f.eks. erhvervsskole efter sommerferien. Alternativt kører de unge måske alligevel – uden kørekort – med risiko for trafikdrab til følge  

 

Ungdomsskoleforeningen modtager i denne tid rigtig mange henvendelser fra kommunale ungdomsskoler, der igen presses af frustrerede forældre og unge.  

Ventelisterne til knallertundervisningen vokser og vokser, og er efter sigende flere steder på flere hundrede unge. Det bliver noget af en pukkel at afvikle, ikke mindst i lyset af, at netop knallertundervisningen alene kan varetages af kvalificerede undervisere med godkendt kursus. Mange af underviserne er fx politibetjente, så hvor gerne, de end ville, er der en øvre grænse for, hvor hurtigt en pukkel kan afvises, når man kommer i gang igen.

Fra det tidspunkt, den genåbner, går der jo en pæn tid – inden kursus og prøve er tilendebragt.

Sammenholdt med det forhold at mange unge (især i udkants-Danmark), hvor kollektiv trafik er sparsom, er afhængige af en knallert som transportmiddel til uddannelse, læreplads/job, fritidsaktiviteter – herunder de trivselstiltag, der er under planlægning mange steder, vil vi kraftigt opfordre til at knallertundervisning snarest genåbnes.

Ungdomsskolerne viste i forsommeren 2020, at man uden problemer på en forsvarlig måde kan varetage undervisningen således, at smitterisikoen minimeres, fordi:

  • Der skal undervises på forholdsvis små hold: hhv. 12 elever til teori og 6 elever til praktisk kørsel.
  • Uproblematisk at finde et så stort lokale, så afstandskrav kan let overholdes – ligesom noget teori kunne måske ligefrem lægges i det fri.
  • Med hensyn til praktisk kørsel opfordres eleverne til at medbringe egen styrthjelm og handsker. (Erfaringer fra 2020, viste at de fleste elever gjorde dette, de skal jo have udstyret til egen private kørsel efterfølgende.)
    • Er en elev ikke i stand hertil, har ungdomsskolen i et omfang mulighed for at udlåne hjelm. Eleven medbringer så egen hjelmhue, der dækker mund og næse. Hjelmen bruges alene af denne ene elev under hele forløbet af praktiskundervisning inkl. prøve. Efter endt prøve desinficeres hjelmen og hviler i min. 72 timer inden den kan benyttes af en ny elev under samme retningslinjer.
    • Knallerter brugt i praktisk kørsel afsprittes/ desinficeres på styr, saddel og evt. andre dele der berøreres under kørsel. 

Med disse simple forholdsregler kan ungdomsskoler på en sikker måde komme i gang med at afvikle puklen. Ikke for skolernes egen skyld, men for de unge, der bliver afhængige af et knallertkørekort fremover til uddannelse mv.

Når det nu kan gøres forsvarligt: Så lad os ikke friste de unge til at køre ulovligt eller give dem flere barrierer for at genoptage uddannelse og et normalt ungdoms- og fritidsliv.