Ungdomsskoleforeningen stopper partnerskab med UngEvent

Ungdomsskoleforeningen har i nogle år haft partnerskabsaftale med UngEvent, der bl.a. har givet medlemsskolerne billigere adgang til professionel grafisk bistand. Det samarbejde er nu opsagt. 

Sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen fortæller:
“Det er et af Ungdomsskoleforeningens principper at være neutrale i forhold til de respektives ungdomsskolernes valg af f. eks. Administrations- og hjemmesidesystemer. Da UngEvent har indgået en partnerskabsaftale med én af systemudbyderne, er vi blevet enige med UngEvent om at ophæve aftalen. Vi har i Ungdomsskoleforeningen været glade for samarbejdet med Jacob og Adnan.

Ungdomsskolerne kan naturligvis fortsat benytte UngEvent, men der vil ikke længere være en fordelsaftale via Ungdomsskoleforeningen.”