​Publikationer om Heltidsundervisning

I nedenstående bokse findes publikationer om heltidsundervisningen, som Ungdomsskoleforeningen selv har udarbejdet på baggrund af erfaringer og udviklingsprojekter i samarbejde med ungdomsskoler. 

Publikationerne er lavet som inspiration til praksis i egen heltidsundervisning. 

I omkring 2/3 af landets 98 kommuner har kommunale ungdomsskoler en vigtig opgave at løse med forankringen af kommunens heltidsundervisning (HU). Derfor er udviklingen af heltidsundervisningen selvfølgelig også et vigtigt indsatsområde for Ungdomsskoleforeningen.

Udover disse publikationer, faciliterer foreningen også et netværk for lærere og ledere, der er beskæftiget med heltidsundervisningen. Du kan læse om forrige og kommende aktiviteter i HU/UTA-netværket her.

Udvikling i heltidsundervisningen​

I omkring 2/3 af landets 98 kommuner har kommunale ungdomsskoler en vigtig opgave at løse med forankringen af kommunens heltidsundervisning (HU). Derfor er udviklingen af heltidsundervisningen selvfølgelig også et vigtigt indsatsområde for Ungdomsskoleforeningen.

Gennem to år har vi været tovholder på et ministerieltstøttet projekt under titlen: Metode- og kvalitetsudvikling i ungdomsskolernes heltidsundervisning. Projektet blev ansøgt og iværksat i samarbejde med Uddannelsesforbundet og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 2012 efter seneste evaluering af heltidsundervisningen, som evalueringsinstituttet EVA foretog i 2010.​

PDF       Tablet

​Next practice i Heltidsundervisningen

I denne lille publikation vil vi beskrive nogle af de aktiviteter, skolerne har arbejdet med, og viderebringe nogle af de erfaringer, som findes i forhold til bl.a. særlige tiltag målrette piger, sikring af en bedre overgang til ungdomsuddannelser samt kompetenceudvikling af lærere i heltidsundervisning.

Der er altså tale om et lille idékatalog over såvel nye som”gamle” indsatser og en række eksem-pler på ”best practice”fra ungdomsskoleregi.

”Best practice” i én kommune kan blive til ”next practice” i egen kommune – mange spor er lagt og kan benyttes i lokal kontekst. 

PDF       Tablet

​PÅ VEJ

- analyse og perspektiver i HU

Det er Ungdomsskoleforeningens intention, at artiklerne og pointer fra undersøgelsen skal ind-gå i en fortsat dialog om områder, ungdomssko-lerne allerede er i gang med at udvikle. Vi har derfor valgt at disponere, så undersøgelsens svar med tilhørende refleksioner og de eksterne bidrag, supplerer og kommenterer hinanden.​

Den tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse, hvor halvdelen af landets ungdomsskoler med heltidsundervisning deltog, samt interviews med udvalgte heltidsunder-visninger.

PDF       Tablet

​Kontaktperson

Ejnar Bo Pedersen

Sekretariatschef 

Direkte tlf.nr.: 65 47 21 94

Mobil: 21 78 05 79

Email: ebp@ungdomsskoleforeningen.dk  

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976