Mission og vision

Mission

Ungdomsskoleforeningen er en medlemsorganisation, som varetager og understøtter ungdomsskoleformens interesser og udviklingsarbejde med henblik på at skabe optimale uddannelses- og udfoldelsesmuligheder for alle unge. ​

Vision

Ungdomsskoleforeningen vil være en toneangivende og debatskabende forening på ungeområdet og et kraftcenter, som bidrager til udviklingen af demokratisk pædagogik og specifikke undervisnings- og fritidsaktiviteter til gavn for både unge og samfundet.

Ungdomsskoleforeningen vil opnå dette ved at arbejde målrettet med netværk, videndeling og interessevaretagelse:

Netværk

Ungdomsskoleforeningen skal skabe rum for inspiration og nytænkning gennem netværk. Medlemsskolerne har mulighed for at deltage i netværk med forskellige fokusområder, og derigennem sikre dialogen og samarbejdet mellem ungdomsskolerne.

Videndeling

Ungdomsskoleforeningen skal sikre et flow af viden blandt de kommunale ungdomsskoler og vores samarbejdspartnere. Viden indsamles og bearbejdes ved hjælp af projekter og udviklingsarbejde internt og eksternt i foreningen.

Interessevaretagelse

​Interessevaretagelse er en central del af Ungdomsskoleforeningens virke. Det sker i samarbejde og dialog med medlemsskolerne og bidrager til at øge kendskabet til ungdomsskolen ud ad i samfundet og til vidensdelingen ind ad i organisationen og blandt ungdomsskolerne.

Interessevaretagelse udføres i et dynamisk samspil med netværkene og under påvirkning af den genererede viden.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976