Mikkel Villadsen

Ungdomsskoleinspektør Ungdomsskolen Kolding – Mail: mivi@kolding.dk  – Telefon: 24 40 87 44

Baggrund

Jeg arbejder til dagligt i Ungdomsskolen Kolding som Ungdomsskoleleder. Jeg har mine rødder godt plantet i Ungdomsskoleverden, hvor jeg startede tilbage i 2003 i Tingløkke Ungdomsskole i Odense, som klubmedarbejder og fritidsunderviser. Siden rykkede jeg til Ungdomsskolen Kolding, hvor jeg over tid har været afdelingsleder af klubtilbuddet, fritidsundervisning og dagundervisning.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Som leder af en medlemsungdomsskole, mener jeg at Ungdomsskoleforeningen er den vigtigste organisation til varetagelse af skoleformens interesser. Det har Ungdomsskolen Kolding nydt godt af i mange år. Ungdomsskolen Kolding har været med i mange netværk, kurser, konferencer og projekter, for blot at nævne nogle af de fordele vi har nydt godt af som medlem. Nu er tiden rigtig for Ungdomsskolen Kolding til at bidrage aktivt ind i foreningens bestyrelse og være med til at sikre, at foreningen forsat er medlemmernes foretrukne organisation til varetagelsen af skoleformens interesser.

Det er ingen hemmelighed, at jeg har en stor kærlighed til Ungdomsskolen som skoleform. Med en lovgivning i hånde der giver os mulighed for at hjælpe unge mennesker til et selvstændigt voksenliv, hvor der er plads til at tage ansvar for fællesskabet, i en kommunal kontekst, skal vi være om.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

Ungdomsskolerne er enormt dygtige til at arbejde i de kommunale kontekster. Jeg har en vision om, at vi som skoleform bliver dygtigere til at gå sammen og lave noget på tværs af kommunegrænserne og vi skal turde at sætte dagsordenen i den politikske debat. Kunne man forestille sig et fælles Ungdomsskolefolkemøde? En fælles Ungdomsskoledag? Flere Ungdomsskoleinitiativer jf. verdensmålene? Jeg vil gerne bringe Ungdomsskoleforeningen i spil til at starte en proces, hvor vi som Ungdomsskoler for mulighed for at sætte retning for nogle fælles initiativer, som sætter Ungdomslivet på dagsordenen.

Ungdomsskoleforeningen har de seneste år, virkelig udviklet sig til at være en handlekraftig forening der forstå i alt tydelighed at sætte Ungdomsskolerne i spil i forhold til at bringe unge tættere på et selvstændigt liv, hvor man tager ansvar for fællesskabet. Senest har de fået positioneret Ungdomsskolerne i store projekter som Læringslokomotivet og Coop Crew. Det er godt gået. Tror denne udvikling vil fortsætte, hvor Ungdomsskolerne bliver bragt i spil på vores kompetencer i stedet for vores produkter.