Mikkel Brander

Ungdomsskoleinspektør Tønder Ungdomsskole – Mail: mbr@toender.dk  – Telefon: 29 45 00 07

Baggrund

Jeg er læreruddannet fra Ribe Statsseminarium i 1997 og blev herefter ansat som helt almindelig folkeskolelærer i Skærbæk Kommune. Efter 2 år fik jeg en kombinationsstilling med omkring 400 timer i Ungdomsskolen.
I 2006 var jeg helt ude af folkeskolen og arbejdede kun i ungdomsskolen.

Siden januar 2012 har jeg været leder af Tønder Ungdomsskole.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

​Et godt jysk ønske om at “give et nap med” – man kan ikke nyde godt af en forening (eller af andre ting) uden også selv at yde.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

Vi skal levere kvalitet i foreningens tilbud til medlemsskolerne! Det skylder vi hinanden og skoleformen – og vi overlever IKKE, (hverken lokalt i kommunerne eller som forening) hvis der er usikkerhed på, om man får kvalitet for pengene. 

De fleste skoler har i dag masser af muligheder for netværk lokalt og for deltagelse i diverse kurser, seminarer og konferencer, og flere og flere steder deltager Ungdomsskolen på lige fod med andre tilbud i kommunernes egne store udviklingsforløb og projekter.

Derfor skal det, som foreningen tilbyder, være meget specifikt og “behovsdækkende” – og der skal virkelig være tyngde og dybde i det. Ellers “prioriteres det fra” af os alle.

Jeg synes, vi som forening er rigtig godt på vej; med et øget fokus på “hvorfor netværk”; mere tematiske workshops og inspirationsdage; tydeligere profil og styrkede kompetencer hos sekretariatet; og så er det klart, at vi med projektet “Læringslokomotivet” rammer noget godt og vigtigt for mange skoler og kommuner.​

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Enten er den styrket – eller også er den virkelig på vej ud. Lidt skræmmende; men det tror jeg.

Spørgsmålet kan være, om “stærke skolers” stemmer kan fastholde respekten for og opgaverne til Ungdomsskolen på landsplan, eller om vi vil se tendensen med, at der bliver større og større forskel på kommunernes brug af den enkelte ungdomsskole.

Foreningen spiller her en vigtig rolle som fælles talerør, og vi bør vælge vores samarbejdspartnere med omhu!