bestyrelseN

På denne side kan du se, de personer som i dag er medlem af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for 2 år af gangen. I lige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. ​Bestyrelsesperioden løber fra landsmøde til landsmøde, hvilket vil sige fra april/maj i et år til april/maj i det efterfølgende år.

Hvis du vil læse mere om bestyrelsens funktion, henvises til vedtægterne.

BESTYRELSESMEDLEMMER

I Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kan du møde disse ildsjæle.
Vil du læse mere om det enkelte medlem, kan du trykke på det pågældende medlems navn.

Lars B. Kristensen

Formand

Ungdomsskoleinspektør
Silkeborg Ungdomsskole

Valgt for perioden 2020-2022

Hanne Tjessem

Viceungdomsskoleleder
Høje Taastrup Ungdomsskole

Valgt for perioden 2021-2023

Carsten Djursaa

Ungdomsskoleleder
UngOdense

Valgt for perioden 2021-2023

Pernille R. Lauridsen

Næstformand

Vice-fritids- og ungdomsskoleleder
UngIAarhus

Valgt for perioden 2020-2022

Hans Mosegaard

Ungdomsskoleinspektør
Vejle Ungdomsskole

Valgt for perioden 2020-2022

Mikkel Villadsen

Kasserer

Ungdomsskoleleder
Ungdomsskolen Kolding

Valgt for perioden 2021-2023

Peter Bjørn


Ungdomsskoleleder
Tårnby Ungdomsskole 

Valgt for perioden 2020-2022

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk