bestyrelsesmedlemmer

På denne side kan du se, de personer som i dag er medlem af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt for 2 år af gangen. I lige år vælges formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. ​Bestyrelsesperioden løber fra landsmøde til landsmøde, hvilket vil sige fra april/maj i et år til april/maj i det efterfølgende år.

Hvis du vil læse mere om bestyrelsens funktion, henvises til vedtægterne.

Bestyrelsesmedlemmer

I Ungdomsskoleforeningens bestyrelse kan du møde disse ildsjæle.
Vil du læse mere om det enkelte medlem, kan du trykke på det pågældende medlems navn.

Lars B. Kristensen

Formand

Ungdomsskoleinspektør
Silkeborg Ungdomsskole

Valgt for perioden 2018-2020

Pernille R. Lauridsen

Næstformand

Vice-fritids- og ungdomsskoleleder
UngIAarhus

Valgt for perioden 2018-2020

Mikkel Brander

Ungdomsskoleinspektør
Tønder Ungdomsskole

Valgt for perioden 2018-2020

Hans Mosegaard

Ungdomsskoleinspektør
Vejle Ungdomsskole

Valgt for perioden 2018-2020

Mikkel Villadsen

Kasserer

Ungdomsskoleleder
Ungdomsskolen i Kolding

Valgt for perioden 2019-2021

Hanne Tjessem

Viceungdomsskoleleder
Høje Taastrup Ungdomsskole

Valgt for perioden 2019-2021

Line Egelund

Afdelingsleder
Nyborg Ungdomsskole

Valgt for perioden 2019-2021

Kontaktperson
Søren Hanmann Larsen | Konsulent Tlf.: 66 149 149 Direkte: 65 47 21 96 | Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk

Kontaktperson

Søren Hanmann Larsen
Konsulent
Tlf.: 66 149 149Direkte: 65 47 21 96
Mail: shl@ungdomsskoleforeningen.dk