Pernille Refstrup Lauridsen

Næstformand – Vice-fritids- og ungdomsskoleleder UngIAarhus VEST – Mail: pere@aarhus.dk  – Telefon: 51 57 57 17

Baggrund

Jeg uddannet cand.mag, og har siden 2003 arbejdet i ungdomsskolen. Først som timelønnet underviser i studiejob og siden 2008 i forskellige mellemlederstillinger i Aarhus. Min nuværende rolle som viceleder i UngiAarhus VEST har jeg haft fornøjelsen af at fordybe mig i siden 2016.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Som leder i en af de større ungdomsskoler, oplever jeg, at vi ofte har fokus rettet indad i egen kommune – og det er uhensigtsmæssigt for både os selv og andre! Ungdomsskolen skal stå stærkt i hele landet, og for at det kan lykkes, skal vi stå sammen og bidrage til udviklingen af og fortællingen om ungdomsskolen gennem en koordineret indsats.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

​​Jeg vil gerne bidrage til, at vi i Ungdomsskoleforeningen holder et fokus på almenundervisningen og ungeinddragelsen, hvor jeg mener, at vi som ungdomsskoler skiller os ud, og er helt unikke. 

Jeg er desuden meget optaget af, hvordan vi udnytter vores forskellighed og samhørighed gennem opgaven på tværs af landet.

Alle er enige om, at vi sammen står stærkere, og at vi kan lære utroligt meget af hinanden, men jeg vil gerne bidrage med tanker og idéer til, hvordan vi som forening kan være med til at facilitere den efterspurgte netværksdannelse og videndeling i samarbejde med andre vigtige interessenter på ungdomsskoleområdet.

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Jeg forventer, at ungdomsskolen om fem år står knivskarpt i politikernes optik, i en opdateret og langt mere tidssvarende version, end den nuværende, hvor vi desværre fortsat er synonyme med knallertkørekort mange steder. Ungdomsskolen er unik og også mere end understøttelse af uddannelse, som har taget megen fokus de seneste år. 

Der er brug for, at vi tydeliggør og forståeliggør vores forskellighed og vores ”fælles DNA”, så vi sammen står stærkt, og det skal vi blandt andet arbejde på gennem ungdomsskoleforeningen.