Line Egelund

Afdelingsleder i Nyborg Ungdomsskole – Mail: lebl@nyborg.dk  – Telefon: 24 63 07 32

Baggrund

Jeg arbejder i Nyborg Ungdomsskole, hvor jeg er ansat som afdelingsleder med ansvar for Heltidsundervisningen samt SSP.

Jeg er nærmest udlært i ungdomsskolen, hvor jeg har været ansat i mere end 10 år. Jeg kommer fra en stilling som lærer i Heltidsundervisningen, hvor jeg startede i 2008. I 2011 blev jeg lærer med lederfunktion i samme heltidsundervisning, for i 2013 at blive afdelingsleder på fuld tid med ansvar også for SSP.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Jeg valgte at stille op til bestyrelsen, for at være med til at øge fokus på særligt Heltidsundervisningen og SSP i Ungdomsskoleforeningen.

Jeg ser et stort potentiale i at få skabt en kobling mellem de særlige målgrupper i heltidsundervisningen og SSP-regi, til de mere almindelige unge, som vi møder i klub- og almenundervisningen. Der er behov for at skabe bedre rammer for fællesskaber på tværs af målgrupperne.

Derudover vil jeg arbejde for at ungdomsskolens branding styrkes, så vi fortsat og flere steder i landet, kan opleves som en væsentlig kommunal samarbejdspartner. Det skal være tydeligt hvad vores skoleform kan og hvilke unikke muligheder der er, for at løse mange forskellige typer af opgaver omkring unge.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

Jeg vil særligt arbejde for et øget fokus på de sårbare og udsatte unge. Jeg mener der er brug for, at der skabes bedre rammer og flere aktiviteter, med henblik på at mindske barriererne for de sårbare unge, så de kan se sig selv som en naturlig del af almen- og fritidsundervisningen. Ved at netop denne gruppe oplever sig selv som en del af fællesskabet, kan være en medvirkende faktor for at de oplever sig selv som en succes i nogle af de arenaer de befinder sig i.

 

Er vi som ungdomsskoler dygtige til at inkludere dem i vores fællesskaber, hjælper vi dem også godt på vej i uddannelses- og arbejdslivet.

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Jeg håber at ungdomsskoleforeningen fortsat vil være en stærk forening, der i endnu højere grad formår skabe projekter, der styrker alle unges muligheder for et sundt og velfungerende liv. 

Projekter som Coop Crew er et godt eksempel på hvad ungdomsskoleforeningen kan, når der tænkes i nye måder at hjælpe udsatte unge videre i arbejdslivet.

Jeg forventer, at ungdomsskoleforeningen vil være styrket i at sætte skoleformens mange muligheder og evne til at løse komplekse opgaver på den politiske dagsorden, som eksperter på det gode ungdomsliv.