Hans Mosegaard

Ungdomsskoleinspektør i Vejle Ungdomsskole – Mail: hanmo@vejle.dk  – Telefon: 21 77 13 22

Baggrund

​Jeg er ungdomsskoleinspektør i Vejle. Nu på 17. år. Før det har jeg været viceforstander på et sprogcenter og lærer i heltidsundervisningen på Holstebro Ungdomsskole.

​Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

For mig er det vigtigt, at vi er en samlet skoleform, der koordineret forsøger at få varetaget vore interesser. På trods af vore forskelligheder, så findes der en form for samlet ”ungdomsskole mindset”. Det handler om den åbenhed og loyalitet, vi har overfor de unge og deres udfordringer. Jeg vil gerne være med til at forme den måde, vi får italesat de unges skoleform på.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

​Jeg ved ikke, om man kan tale om en decideret mærkesag. Men i de efterhånden 10 år jeg har været med, er det blevet tydeligere og tydeligere for mig, at Ungdomsskoleforeningens største og fornemste berettigelse er at være interessevaretager på hele skoleformens vegne. Vi får mere og mere brug for, at vi har et samlende organ, som holder øje med udviklingen, blander sig og taler vores sag. En anden lille mærkesag kan være at få lærerne mere med i aktiviteterne i skoleforeningen. Mit synspunkt er jo, at vi er en samlende forening – og nogle af de vigtigste bidragsydere overfor de unge er jo lærerne, som dagligt leverer varen. Dem vil jeg gerne have mere med.

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Jeg er ikke i tvivl om, at der stadig er brug for en skoleform, som på en unik måde kobler uddannelse og læring med sociale og kulturelle aktiviteter. Ungdomsskoleforeningen vil også leve, men er sammenlignet med andre tilsvarende organisationer på området heldigvis beriget med en stor organisatorisk opbakning, men desværre fattig på økonomiske midler. Sidstnævnte problemstilling skal vi have fokus på. Det er stærkt at tiltrække store bevillinger af ekstern karakter udefra – men det er også sårbart og krævende for en forening hele tiden at skulle bruge mange kræfter på at sikre det økonomiske fundament for foreningens kerneydelser.