PER LINDEGAARD CHRISTENSEN

​UngOdense

pc@odense.dk / 26 12 78 31

Baggrund

​Jeg har arbejdet mere end 30 år i ungdomsskolen i Odense., heraf de 21 som leder af Korsløkke Ungdomsskole.

Efter sammenlægning af byens ungdomsskoler er jeg nu områdeleder for uddannelse og natur.

Medlem af bestyrelsen for Ungdomsskole-foreningen siden 2011,- det sidste år som næstformand.

Sidder i kredsbestyrelsen for LU Fyn.

Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

​Jeg mener, at Ungdomsskoleforeningen er den vigtigste organisation til varetagelse af skoleformens interesser. Det vil jeg gerne bidrage til – samtidig giver det mig stor indsigt i ungdomsskoleområdet og medvirker til at fastholde et stort netværk.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

​Jeg vil arbejde for at videreudvikle ungdomsskolens bidrag til den åbne skole, vogte over skoleformens rolle i 10. skoleår og styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne.

Det er vigtig, at vi fortsat gør vores ypperste for at skabe maximal positiv bevågenhed i ministeriet og KL - og at vi styrker samspillet med andre organisationer, ikke mindst LU.

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

​Jeg tror og håber, at ungdomsskolen vil spille en stadig større rolle som den institution, der binder de kommunale indsatser sammen på ungeområdet og bygger bro til partnere i omverdenen. Vi vil i stigende grad levere uddannelsesrettede og forebyggende resultater, som også dokumenteres.

Om 5 år tror jeg vores forening er fusioneret med andre organisationer på ungdomsområdet – eller i det mindste indgår i et langt tættere samarbejde.

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976