Jørgen Sams

​Københavns Kommunes Ungdomsskole 

jsa@ungdomsskolen.kk.dk / 26 32 51 01

Baggrund​

​Jeg har været ansat i Københavns Kommunes Ungdomsskole siden 1986. Jeg har arbejdet som lærer i heltidsundervisningen de første år, og siden som uddannelsesvejleder på fuld tid.

Jeg har som vejleder i mange år arbejdet på tværs af forvaltninger og fået en stor erfaring hermed.

Hvad er dine bevæggrunde for at gå ind i Ungdomsskoleforeningens bestyrelse?

Jeg er meget interesseret i at have et overblik over, hvordan vi som skoleform agerer i kommunerne, og vil gerne med min erfaring bidrage til den politik og profil, som Ungdomsskoleforeningen repræsenterer. Ungdomsskoleforeningen og deres medlemmer,  arbejder med noget unikt i forhold til ungdommen: demokratisk dannelse, det helhedsorienterede syn på den enkelte unge og ”ingen uden alle”. Skoleformen er en god brobygger, og det vil jeg gerne bevare og styrke.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskoleforeningen?

​Jeg ønsker at gennemføre den politik, der vedtages på landsmødet. Nøgleord som interessevaretagelse, udvikling og netværksformidling er vigtige for mig - og for foreningen. Det er min overbevisning, at vi skal være på forkant, udbygge og styrke vores palet af samarbejdspartnere, med fokus på ungdommen.

Hvordan ser du, at ungdomsskolen og dens forening ser ud om 5 år?

Vi skal arbejde for, at den kommunale ungdomsskole er en central samarbejdspartner i forhold til de mangeartede statslige og kommunale ungeindsatser. Den Forberedende Grunduddannelse skal vi bidrage til og videst muligt være en del af. Vi skal fortsætte den gode række af projekter som fx Læringslokomotivet og Doku:SEN. Dette betyder, at vi skal fastholde et fagligt stærkt sekretariat, som understøtter hele vores politik.

Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976