OM UNGDOMSSKOLEFORENINGEN

Ungdomsskoleforeningen er en landsdækkende medlemsorganisation, som arbejder for og støtter udviklingen af de kommunale ungdomsskoler.

​Vores arbejde omfatter blandt andet:

  • Interessevaretagelse og tale ungdomsskolernes sag
  • ​Forsøgs- og udviklingsarbejde
  • ​Indsamling og bearbejdning af data og erfaringer fra ungdomsskolen
  • Erfarings- og netværksformidling, herunder formidling af viden fra forskning
  • Konsulentvirksomhed, inkl. kurser og konferencer
  • Service til medlemsskoler og samarbejdspartnere

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976