Fra folkeskole til faglært - informations- og dialogmøde 21. januar

Fra folkeskole til faglært – informations- og dialogmøde 21. januar

Den nye erhvervsuddannelsesaftale medfører ændringer for mange andre aktører på uddannelsesområdet end blot erhvervsskolerne. Nogle af de nye tiltag i aftalen er bl.a.:

  • Der skal mere praksisfaglighed ind i folkeskolen, hvilket bl.a. betyder, at erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde valgfag i 7. – 9. kl. og ligeledes udbyde undervisning i de obligatoriske praktisk/musiske fag i 7.-8. kl.
  • Der skal etableres et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse
  • 10. kl. skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsskolerne og som led i dette udbydes en præmie til kommuner, hvor min 50% af eleverne tager 10. kl. på en erhvervsskole

Er du nysgerrig på, hvad ovenstående kan få af betydning for din ungdomsskoles nuværende praksis med at udbyde valgfag, dit kommunale 10. kl. center eller vejledningen af jeres elever i udskolingen, så kom til informations- og dialogmøde mandag d. 21. januar kl. 13-16 i Odin Havnepark i Odense.

Her har Ungdomsskoleforeningen og LA10 inviteret afdelingschef, Jesper Nielsen og chefkonsulent, Per Bredholdt fra Undervisningsministeriet på besøg, og de vil informere om hovedtræk i aftalen.

Efterfølgende vil der være mulighed for dialog med kolleger fra ungdomsskoler og LA10, hvor aftalens ambitiøse tiltag og indsatser kan drøftes og sættes i relation til nuværende praksis og kommende muligheder og eventuelle udfordringer.

Mødet i januar følges op af et møde ultimo februar, hvor KL og Danske Erhvervsskoler vil deltage og bidrage med deres perspektiv på aftalen ”Fra folkeskole til faglært”

Tilmelding til arrangementet her . Der serveres sandwich fra kl. 12.15


Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Netværk - Intensiv læring ​

Netværket om Intensiv læring har fokus på videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb. Her inddrages både eksterne og interne oplægsholdere, og som en naturlig del inddrages praksiserfaringer med intensive læringsforløb fra ungdomsskole regi. 

På baggrund af oplæggene vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.​

Målgruppen for netværksmødet er ledere og undervisere i ungdomsskoler samt samarbejdspartnere i forvaltninger og folkeskoler med interesse for intensiv læring.

Netværk for intensiv læring d. 19. marts 2019

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976