Pressemedelelse: Ny aftale om erhvervsuddannelserne

Stadig brede muligheder for de unges valg af 10. Klasse

Ungdomsskoleforeningen og Landsforeningen af 10. Klasseskoler er positive overfor intentionerne i aftalen ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, der i går blev indgået mellem alle Folketingets partiet, bortset fra Alternativet og Enhedslisten.

En afgørende del af aftalen er at understøtte søgningen til erhvervsuddannelser fra 10. klasse. Elevernes kendskab til de erhvervsfaglige uddannelser skal øges, bl.a. gennem undervisning på erhvervsskolerne.


Ungdomsskoleforeningens formand, Lars Buchholt Kristensen, udtaler: ”I regeringens oprindelige udspil lagde man op til, at al 10. klasse skulle placeres på erhvervsskolerne. Vi konstaterer med tilfredshed, at politikerne har lyttet til vores argumenter og stadig giver muligheden for at lave lokale løsninger, der virker, i de enkelte kommuner. Tallene viser, at 10. klasse i ungdomsskoleregi i ligeså høj grad som 10. klasse på en erhvervsskole motiverer eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor er vi glade for, at denne gode løsning kan fortsætte.”


Kommunerne må ikke tro, at alle unge mennesker, der har behov for at gå i 10. klasse nødvendigvis skal på en erhvervsuddannelse bagefter. Der findes unge mennesker, der vælger 10. klasse for at gøre sig klar til at påbegynde en gymnasial uddannelse eller vælge andre uddannelsesveje. Disse unge mennesker skal der stadig være et gratis kommunalt 10. klasses tilbud for.

”Vi tror på, at et tæt samarbejde mellem folkeskolen, ungdomsskolen og erhvervsskolerne kan give de bedste forudsætninger for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det er i de enkelte kommuner, at samarbejdet skal fungere og derfor er der behov for fleksibilitet. Vi er derfor også bekymrede for, at man nu vil lave en økonomisk incitamentsstruktur, der præmierer kommuner for at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne. Vores klare opfordring til kommunerne er, at de placerer 10. klasse, der hvor det virker og fastholder de eksisterende tilbud, der allerede har bevist, at de kan levere de nødvendige overgangstal,” supplerer Henning Rasmussen, formand for Landsforeningen af 10. Klasseskoler.


Aftalens overordnede formål, om at flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, støtter ungdomsskolerne fuldt ud. Lars Buchholt Kristensen, udtaler: ”Vi har i årevis, i de kommunale ungdomsskoler, arbejdet med netop at styrke overgangen til erhvervsskolerne fra de kommunale tilbud. Ungdomsskolerne har gode erfaringer med at arbejde med praksisfaglighed, både understøttende i folkeskolen og i ungdomsskolens egen heltidsundervisning. Derfor er vi glade for, at der nu sættes endnu stærkere politisk fokus på vigtigheden af dette.”


I aftalen lægges der op til, at erhvervsskolerne nu får mulighed for at udbyde valgfag i 7.-9. klasse. Her opfordrer Ungdomsskoleforeningen til, at man tænker i allerede eksisterende samarbejder og partnerskaber i kommunerne, for at få den praktiske gennemførsel af valgfagene til at fungere. ”Ungdomsskolerne har siden folkeskolereformen arbejdet målrettet med at styrke valgfagene ved bl.a. at indgå i partnerskaber med erhvervsskolerne. Disse gode samarbejder og erfaringer ser vi frem til at fortsætte – og udvide – nu hvor erhvervsskolerne får nemmere mulighed for at bidrage,” udtaler Lars Buchholt Kristensen.

Landsforeningen af 10. Klasseskoler – Ungdomsskoleforeningen


For yderligere kommentarer kontakt

Lars Buchholt Kristensen, formand Ungdomsskoleforeningen, 2371 6069

Henning Rasmussen, formand Landsforeningen af 10. klasseskoler, 2623 6520

Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen, Ejnar Bo Pedersen, 2178 0549


Vi er på ​FAcebook!

På vores Facebook kan du følge med i vores arbejde, hvor vi poster billeder og videoer fra vores hverdag. Desuden vil du løbende blive opdateret omkring aktiviteter, udgivelser, netværks, konferencer m.m. 

Du er mere end velkommen til at give os et like og følge med. 

Vi glæder os til at se dig på Facebook.

Netværk - Intensiv læring ​

Netværket om Intensiv læring har fokus på videns- og erfaringsdeling om intensive læringsforløb. Her inddrages både eksterne og interne oplægsholdere, og som en naturlig del inddrages praksiserfaringer med intensive læringsforløb fra ungdomsskole regi. 

På baggrund af oplæggene vil der blive mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration i netværket.​

Målgruppen for netværksmødet er ledere og undervisere i ungdomsskoler samt samarbejdspartnere i forvaltninger og folkeskoler med interesse for intensiv læring.

Netværk for intensiv læring d. 19. marts 2019

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976