​Tidligere netværksmøder

På denne side kan finde materiale og information fra tidligere netværksmøder. Mangler du materiale eller informationer, er du velkommen til at kontakte netværkets facilitator. 

Skolereformnetværksmøde d. 09. september  2014​

Bilag fra netværksmødet:

Fra Københavns Kommunes ungdomsskole:

Hjælpespørgsmål til formulering af formål
Samarbejdsaftale master
Valgfagsbeskrivelse
Valgfagsskema

Fra Vejle ungdomsskole​:

Valgfagsskema
Partnerskabsaftale

Skolereformnetværksmøde d. 26. maj 2014​

Slides fra dagen kan hentes her.

Undervisningsministeriet har udsendt ”Den Åbne Skole”, der er en rapport udarbejdet af Deloitte. Rapporten har samlet viden fra en række skoler, der allerede har begået sig i samarbejder og åbnet skolen. Hent rapporten her. Vi har fået Hong Quang Hu, der en af dem, der i Undervisningsministeriet har beskæftiget sig mest indgående med rapporten, til at fremlægge den for os.

Desuden er Peter Bjørn, der tillige er ungdomsskoleleder i Tårnby Ungdomsskole, læringskonsulent i Undervisningsministeriet, med opgave at implementere skolereformen, inviteret. Vi vil gerne høre, hvad han skal bidrage med i arbejdet.

Skolereformnetværksmøde d. 16. januar 2014

Slides fra dagen kan hentes her. Der blev til netværksmødet henvist til følgende materialer fra Syddjurs Ungdomsskole: Samarbejde med folkeskolen og samarbejdsaftale

Ungdomsskoleforeningen indbyder til 3. møde i dette netværk, der har skoleverdenens mest aktuelle emne på dagsordenen: den nye skolereform. Nye deltagere kan springe på her.

Vi har indbudt to vigtige samarbejdspartnere, der har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af samarbejdet omkring skolereformen.

Søren Nielsen, konsulent ved Børn og uddannelse i KL, giver sin udlægning af hvor ungdomsskolen kan indgå i samarbejder med folkeskolen.

Dorrit Bamberger, konsulent ved skolelederne, vil præsentere sin forenings holdning til skolereformen og hvilke perspektiver hun ser for samarbejdet. 

​Skolereformnetværksmøde d. 27. november 2013

​Jørn Højer Petersen, konsulent i Skole og uddannelsespolitik afd. i DLF vil give et bud på samarbejdet mellem folkeskole og ungdomsskole. Hvor kan ungdomsskolen naturligt gå ind i arbejdet og hvordan kan det tilrettelægges? Hvordan kan skole og skoler samarbejde på tværs og hvordan giver det plads til nytænkning af tilbud og muligheder? Og hvor mange timer drejer dette sig egentligt om? Jørn vil også give sit perspektiv på uddannelsespolitiske initiativer – herunder ny EUD-reform og 10. kl.

Tårnby Ungdomsskole har en årrække haft et aktivt ungeråd, der også i undervisningssammenhæng har haft indflydelse på skoletilbud og tilrettelæggelse. Helle Friis Mikkelsen, viceungdomsskoleleder, fortæller om hvordan ungedemokratiet er tilrettelagt.

Poul Broberg, Idrætspolitisk chef - DIF Chefgruppen, Danmarks Idrætsforbund (DIF) fortæller om de forberedelser og tanker man har gjort sig i forbindelse den nye skolereform. Lokale foreninger vil gerne løse opgaver i folkeskolen, men måske kan et samarbejde med Ungdomsskolen lette adgangen og mulighederne?

Dagens program:

  • Velkommen til! Finn Lillelund Christensen kst. formand for Ungdomsskoleforeningen) og Ejnar Bo Pedersen (Sekretariatschef) byder velkommen. Herunder orienteringen ” Siden sidst” med blandt ministerbesøg og høringsrunde.
  • DIF i folkeskolereformen. Ved Poul Broberg
  • Ungedemokrati i Tårnby. Ved Helle Mikkelsen
  • Skolereformen, Ungdomsskolen og DLF, ved Jørn Højer Petersen
  • Finn Sørensen, Randers Ungdomsskole: Forslag til uddannelse i unges selvværd - et valgfag i ungdomsskolen.
  • Herefter: Erfaringsudveksling og netværksarbejde efter indlæg.

Skolereformnetværksmøde d. 8 oktober 2013

Bilag fra netværksmødet: 

Ungdomsskoleforeningens slides
Finns slides​
​Carstens slides​
​Plakat fra skive kan hentes her​

Bidrag fra Risingskolen i Odense:

​Valgfagsbrochure
​Partnerskabsaftale
Invitation til demokrati dag

​​

Vi står klar til at besvare alle henvendelser på telefonen eller pr. mail.

​​Ungdomsskoleforeningen / Lumbyvej 19D, 5000 Odense C / CVR: 11923976